Теоретичні та практичні аспекти правових позицій Верховного Суду у кримінальному провадженніFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.122
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.122 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скрипник Дарʼї Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 3258-10 від 28.09.2023 року "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".