Специфіка формування іміджу України в контексті процесу діджиталізаціїFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.121
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.121 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савон Катерини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 «Політологія» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 3258-10 від 28.09.2023 року "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії" та Наказу №3336-10 від 05.10.2023 "Про внесення змін до складу разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії Савон К.В."