Дисертація на спеціальну темуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.118
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.118 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шишацької Юлії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" №3144-10 від 19.09.2023 року "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".