Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму

Show simple item record

dc.contributor.author Кас’яненко, Л. М.
dc.contributor.author Коломієць, П. В.
dc.contributor.author Касьяненко, Л. М.
dc.contributor.author Коломиец, П. В.
dc.contributor.author Kasyanenko, L. M.
dc.contributor.author Kolomііets, P. V.
dc.date.accessioned 2015-11-16T14:12:16Z
dc.date.available 2015-11-16T14:12:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Кас’яненко Л. М. Особливості правового регулювання еле- ментів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму / Л. М. Кас’яненко, П. В. Коломієць // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 68-74 ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2683
dc.description Кас’яненко Л. М. Особливості правового регулювання еле- ментів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму / Л. М. Кас’яненко, П. В. Коломієць // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С. 68-74 ru_RU
dc.description.abstract В статті досліджено особливості правового регулювання елементів спрощеної систе- ми оподаткування, обліку та звітності відповідно до норм чинного Податкового кодексу України. ru_RU
dc.description.abstract В статье исследованы особенности правового регулирования элементов упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в соответствии с нормами действующего Налогового кодекса Украины.
dc.description.abstract The article studies features of the legal regulation of elements of the simplified system of taxation, accounting and reporting in accordance with the current Tax Code of Ukraine.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject податок ru_RU
dc.subject єдиний податок ru_RU
dc.subject спрощена система оподаткування ru_RU
dc.subject спеціальні податкові режими ru_RU
dc.subject Податковий кодекс України ru_RU
dc.subject налог ru_RU
dc.subject единый налог ru_RU
dc.subject упрощенная система налогообложения ru_RU
dc.subject специальные налоговые режимы ru_RU
dc.subject Налоговый кодекс Украины ru_RU
dc.subject tax ru_RU
dc.subject the single tax ru_RU
dc.subject simplified tax system ru_RU
dc.subject special tax regimes ru_RU
dc.subject Tax Code of Ukraine ru_RU
dc.title Особливості правового регулювання елементів спрощеної системи оподаткування як традиційного виду спеціального податкового режиму ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record