Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу

Show simple item record

dc.contributor.author Сіленко, Н. В.
dc.contributor.author Силенко, Н. В.
dc.contributor.author Silenko, N. V.
dc.date.accessioned 2015-11-17T09:32:07Z
dc.date.available 2015-11-17T09:32:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Сіленко Н. В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу / Н. В. Сіленко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 146-150. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2695
dc.description Сіленко Н. В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу / Н. В. Сіленко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 146-150. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню проблеми інтерпретації поняття концепт у лінгвістиці, схарактеризовано погляди вчених на з'ясування природи даної когнітивної одиниці в турецькій мовній картині світу, проаналізовано концепт ПРАЦЯ на прикладі фразеологічних одиниць турецької мови, виокремлено асоціативні моделі зазначеного концепту ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject когнітивна лінгвістика ru_RU
dc.subject концепт ru_RU
dc.subject мовна картина світу ru_RU
dc.subject фразеологічна одиниця ru_RU
dc.subject турецька мова ru_RU
dc.subject когнитивная лингвистика ru_RU
dc.subject языковая картина мира ru_RU
dc.subject фразеологическая единица ru_RU
dc.subject турецкий язык ru_RU
dc.subject cognitive linguistics ru_RU
dc.subject concept ru_RU
dc.subject phraseological unit ru_RU
dc.subject the Turkish language ru_RU
dc.subject language picture of the world ru_RU
dc.title Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record