Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації

Show simple item record

dc.contributor.author Талавіра, Н. М.
dc.contributor.author Талавира, Н. М.
dc.contributor.author Talavira, N. М.
dc.date.accessioned 2015-11-17T12:21:04Z
dc.date.available 2015-11-17T12:21:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації / Н. м. Талавіра // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 165-169. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2701
dc.description Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації / Н. м. Талавіра // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 165-169. ru_RU
dc.description.abstract Орієнтаційні звороти англійської мови як конструкції з узагальненою семантикою вербалізують координати діяльності людини на трьох рівнях: надситуативному безартиклевими формами, ситуативному означеними іменними групами та індивідуальному неозначеними іменними групами. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject орієнтаційний зворот ru_RU
dc.subject безартиклева форма ru_RU
dc.subject означена іменна група ru_RU
dc.subject неозначена іменна група ru_RU
dc.subject ориентационный оборот ru_RU
dc.subject безартиклевая форма ru_RU
dc.subject определенная именная группа ru_RU
dc.subject неопределенная именная группа ru_RU
dc.subject orientation phrase ru_RU
dc.subject articles form ru_RU
dc.subject definite nounphrase ru_RU
dc.subject indefinite nounphrase ru_RU
dc.title Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record