Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій

Show simple item record

dc.contributor.author Лісна, М. І.
dc.contributor.author Лесная, М. И.
dc.contributor.author Lisna, M. I.
dc.date.accessioned 2015-11-19T07:55:00Z
dc.date.available 2015-11-19T07:55:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Лісна М. І. Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій / М. І. Лісна // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 2 – С. 88-90. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2752
dc.description Лісна М. І. Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій / М. І. Лісна // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 2 – С. 88-90. ru_RU
dc.description.abstract У статті запропоновано комплексний метод опрацювання культурологічно безеквівалентних одиниць у перекладних словниках. Виокремлено шість принципів міжмовної транспозиції реалій, кожен із яких забезпечено відповідною методикою. Наведено приклади лексикографічного опрацювання чотирьох реалій англійської та німецької мов. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Гельветика ru_RU
dc.subject культурологічно безеквівалентні одиниці ru_RU
dc.subject реалії ru_RU
dc.subject лексикографічне опрацювання ru_RU
dc.subject двомовні словники ru_RU
dc.subject культурологически безэквивалентные единицы ru_RU
dc.subject реалии ru_RU
dc.subject лексикографическое представление ru_RU
dc.subject двуязычные словари ru_RU
dc.subject culturologically non-equivalent units ru_RU
dc.subject realia ru_RU
dc.subject lexicographic handling ru_RU
dc.subject bilingual dictionaries ru_RU
dc.title Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record