Методологічний зміст ефективності управління системою освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, Сергій Васильович
dc.date.accessioned 2014-12-01T14:04:08Z
dc.date.available 2014-12-01T14:04:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/278
dc.description Ківалов С. В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти / Сергій Васильович Ківалов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 3-12. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу категоріального апарату досліджень ефективності управління системою освіти на загальнодержавному рівні. Визначено загальні та спеціальні види ефективності відносно управління системою освіти. Проаналізовано джерела результативності управління системою освіти. ru_RU
dc.description.abstract The article is devoted to the analysis of categories of researches of education system management efficiency at national level. The general and special views of efficiency in relation to the management of education system are determined. The sources of effectiveness of education system management are analysed. en
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject управління системою освіти ru_RU
dc.subject загальнодержавний рівень ru_RU
dc.subject ефективність управління освітою ru_RU
dc.subject загальні види ефективності ru_RU
dc.subject спеціальні види ефективності ru_RU
dc.subject результативність управління освітою ru_RU
dc.subject управление системой образования ru_RU
dc.subject общегосударственный уровень ru_RU
dc.subject эффективность управления образованием ru_RU
dc.subject общие виды эффективности ru_RU
dc.subject специальные виды эффективности ru_RU
dc.subject результативность управления системой образования ru_RU
dc.subject education system management ru_RU
dc.subject national level ru_RU
dc.subject efficiency in relation to the management of education system ru_RU
dc.subject general views of efficiency ru_RU
dc.subject special views of efficiency ru_RU
dc.subject effectiveness of education system management ru_RU
dc.title Методологічний зміст ефективності управління системою освіти ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Актуальні проблеми політики. - 2014. - Випуск 51
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Show simple item record