Лагутіна Ірина Вікторівна

Лагутіна Ірина Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Lagutina, Irina V.; Lahutina, Iryna V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022)
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Irina V. (ВД "Гельветика", 2018)
 • Lagutina, Irina V.; Lagutina, Irina; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна (ВД «Гельветика», 2019)
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, I. V. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Lahutina, Iryna V.; Лагутіна, І. В. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, Iryna; Марущак, Леся Іванівна; Марущак, Л. І.; Marushchak, Lesia I.; Павликівська, Ольга Іванівна; Павликівська, О. І.; Pavlykivska, Olha I.; Борковська, Валентина Вікторівна; Борковська, В. В.; Borkovska, Valentyna V.; Пригодюк, Олена Миколаївна; Пригодюк, О. М.; Pryhodiuk, Olena M.; Бітюк, Інна Миколаївна; Бітюк, І. М.; Bitiuk, Inna M. (Universidad de Almería, 2021)
  The research was pointed out the effectiveness of the unified social contribution model in contrast to the financial amount collected to the Pension Fund and debts raised from the unsteady proportion of tax burden on ...
 • Лагутіна, І. В.; Lagutina, I. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті розглядається захист персональних даних як сучасне й активне право, яке забезпечує систему стримання та противаг для захисту фізичної особи, якщо її персональні дані обробляються. Обробка даних має відповідати ...
 • Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В. (Одеса, 2022)
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. ...
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, Iryna; Осадчий, Анатолій Юрійович; Осадчий, А. Ю.; Осадчий, Анатолий Юрьевич; Osadchyi, Anatolii Yu.; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena V.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Большакова, Ольга Віталіївна; Большакова, О. В.; Большакова, Ольга Витальевна; Bolshakova, Olha V.; Bolshakova, Olga (Universidad de la Amazonia, 2019)
  The article is about the study of the content of the institute of Ukrainian administrative justice as a kind of justice, the subject of which is mostly the public-law disputes, which are implemented in the form of ...
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Iryna V.; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, I. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Гончарук, Анатолій Григорович; Гончарук, А. Г.; Гончарук, Анатолий Григорьевич; Honcharuk, Anatolii H.; Goncharuk, Anatoliy G.; Горобець, Тамара Анатоліївна; Горобець, Т. А.; Горобец, Тамара Анатольевна; Horobets, Tamara A.; Яцишин, Вадим Валерійович; Яцишин, В. В.; Яцишин, Вадим Валерьевич; Yatsyshyn, Vadym V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V. (IGSMiE PAN, 2020)
  The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data ...
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Irina V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право».
 • Lagutina, Irina V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Гладка, Тамара Олександрівна; Гладка, Т. О.; Гладкая, Тамара Александровна; Hladka, Tamara O. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Lagutina, Irina V.; Лагутина, Ирина Викторовна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Lagutina, I. V.; Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В. (Одеса: Фенікс, 2012)
 • Lagutina, I. W.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутина, Ирина Викторовна (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Лагутіна, І. В. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті підкреслюється важливість урахування гендерних аспектів під час застосування міжнародних трудових стандартів, оскільки це сприяє забезпеченню рівного доступу чоловіків і жінок до пільг, що встановлюються цими ...
 • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (2013)
 • Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Краснов, Є. В.; Трюхан, О. А.; Сорочишин, М. В.; Римар, Б. А.; Кайтанський, О. С.; Медвідь, А. О.; Чанышева, Г. И.; Лагутина, И. В.; Краснов, Е. В.; Рымар, Б. А.; Кайтанский, А. С.; Медведь, А. А.; Chanysheva, G. I.; Lagutina, I. V.; Krasnov, E. V.; Triukhan, O. A.; Sorochyshyn, M. V.; Rymar, B. A.; Kaytansky, A. S.; Medvid, A. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті досліджується місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини. Аналізуються юридична природа та своєрідність трудових і соціально-забезпечувальних прав. Визначаються поняття, ...
 • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Автор дослідження вважає, що національним трудовим законодавством не врегульовано використання дистанційної зайнятості,та на практиці ця форма широко використовується на ринку праці, зокрема в секторі послуг. Прикладами ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds