Лагутіна Ірина Вікторівна

Лагутіна Ірина Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Iryna V.; Lahutina, Iryna V.; Lagutina, I. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Гончарук, Анатолій Григорович; Гончарук, А. Г.; Гончарук, Анатолий Григорьевич; Honcharuk, Anatolii H.; Goncharuk, Anatoliy G.; Горобець, Тамара Анатоліївна; Горобець, Т. А.; Горобец, Тамара Анатольевна; Horobets, Tamara A.; Яцишин, Вадим Валерійович; Яцишин, В. В.; Яцишин, Вадим Валерьевич; Yatsyshyn, Vadym V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Lahutina, Iryna V. (IGSMiE PAN, 2020)
  The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data ...
 • Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутина, Ирина Викторовна; Lagutina, Irina V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право».
 • Lagutina, Irina V.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В.; Лагутина, Ирина Викторовна; Гладка, Тамара Олександрівна; Гладка, Т. О.; Гладкая, Тамара Александровна; Hladka, Tamara O. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Lagutina, Irina V.; Лагутина, Ирина Викторовна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутіна, І. В. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Lagutina, I. V.; Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В. (Одеса: Фенікс, 2012)
 • Lagutina, I. W.; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Лагутина, Ирина Викторовна (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Лагутіна, І. В. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті підкреслюється важливість урахування гендерних аспектів під час застосування міжнародних трудових стандартів, оскільки це сприяє забезпеченню рівного доступу чоловіків і жінок до пільг, що встановлюються цими ...
 • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (2013)
 • Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Краснов, Є. В.; Трюхан, О. А.; Сорочишин, М. В.; Римар, Б. А.; Кайтанський, О. С.; Медвідь, А. О.; Чанышева, Г. И.; Лагутина, И. В.; Краснов, Е. В.; Рымар, Б. А.; Кайтанский, А. С.; Медведь, А. А.; Chanysheva, G. I.; Lagutina, I. V.; Krasnov, E. V.; Triukhan, O. A.; Sorochyshyn, M. V.; Rymar, B. A.; Kaytansky, A. S.; Medvid, A. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті досліджується місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини. Аналізуються юридична природа та своєрідність трудових і соціально-забезпечувальних прав. Визначаються поняття, ...
 • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Автор дослідження вважає, що національним трудовим законодавством не врегульовано використання дистанційної зайнятості,та на практиці ця форма широко використовується на ринку праці, зокрема в секторі послуг. Прикладами ...
 • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті обґрунтовується, що питання забезпечення прав і свобод людини й громадяни­ на посідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це їхній важливий конституційний обов'язок. ...
 • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  The article examines the main approaches to the definition of personal data of employees, the role of protection which in modern socio-economic environment significantly increases. Defines the general requirements for the ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  The article emphasizes that decent work is recognized as the first step towards greater social integration and to create conditions for comprehensive development of the individual, realization of personal non-property ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті аналізується зміст права працівника на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Підкреслюється, що розвиток людських ресурсів і підготовка кадрів спираються на основні соціальні цінності ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  В статье анализируется юридическая природа и содержание права работника на профессиональное обучение, организация формального и неформального профессионального обучения работников. Подчеркивается, что развитие человеческих ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті обґрунтовується, що питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина посідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це їх важливий конституційний обов'язок. Грубі порушення економічних ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті обґрунтовується, що питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина посідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це їх важливий конституційний обов'язок. Грубі порушення економічних ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті підкреслюється, що застосування нестандартних форм зайнятості веде до зростання нерівності та соціальної незахищеності, підриває перспективи економічного розвитку країни, викликає неухильне зниження рівня життя ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds