Миколаївський інститут права

Миколаївський інститут права

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Левицький, Андрій Олегович; Левицький, А. О.; Левицкий, Андрей Олегович; Levytskyi, Andrii O.; Савицький, Андрій Якович; Савицький, А. Я.; Савицкий, Андрей Яковлевич; Savytskyi, Andrii Ya. (Hemisferios University, 2021)
  The importance of ensuring the right to housing during the pandemic Covid-19 and avoiding its negative impact on all spheres of human life is multifaceted. In particular, the least protected sections of the population, who ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Матвійчук, Аліна Вікторівна; Матвійчук, А. В.; Matviichuk, Alina V. (Одеса, 2018)
  У статті йдеться про проблеми регулювання реклами в соціальних мережах. Досліджено, що розвиток Інтернету в найближчому майбутньому перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, за яким будуть здійснюватися ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Височин, Дмитро Олександрович; Височин, Д. О.; Vysochyn, Dmytro O. (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021)
  У статті досліджується проблема протидії вживання допінгових речовин у спорті, та використання їх. Визначено відповідальність за вживання допінгу в Україні.
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Musychenko, Olha M. (Миколаїв : Іліон, 2017)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The article is devoted to the consideration of the problem of legal regulation of relations on the provision of information security in the world. The author also raises questions of informational propaganda. The article ...
 • Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.; Черемнова, Антоніна Іванівна; Черемнова, А. І.; Черемнова, Антонина Ивановна; Cheremnova, Antonina I.; Притуляк, Валерій Миколайович; Притуляк, В. М.; Притуляк, Валерий Николаевич; Prytuliak, Valerii M.; Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Степанец, Юрий Леонидович; Stepanets, Yurii L. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The scientific novelty of the article is the need to regulate the issue of contracting in the sphere of show business in Ukraine. The object of the study of this article is the civil legal relationship arising from the ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Сотула, Олександр Сергійович; Сотула, О. С.; Сотула, Александр Сергеевич; Sotula, Oleksandr S.; Бібленко, Василь Станіславович; Бібленко, В. С.; Библенко, Василий Станиславович; Biblenko, Vasyl S.; Гуляков, Костянтин Володимирович; Гуляков, К. В.; Гуляков, Константин Владимирович; Huliakov, Kostiantyn V.; Giulyakov, Kostiantyn; Березніков, Олександр Володимирович; Березніков, О. В.; Березников, Александр Владимирович; Bereznikov, Oleksandr V. (Universidad del Zulia, 2021)
  The aim of the article is found on the idea of measure as a substrate of criminal-legal influence. The publication proposes to consider the measure as a substrate of external forms of legal influence and ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чернозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V. (Editorial Primmate S. A. S.,, 2021)
  The main task of the article is to study a separate qualitative property criminal law its intelligibility. When solving the problem the definition of intelligibility of the criminal law taking into account genesis is ...
 • Степанець, Юрій Леонідович; Stepanets, Yurii L. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Stepanets, Yurii L. (Одеса : Гельветика, 2021)
  У статті досліджуються загальні положення про музичний твір як одного з видів у системі об’єктів авторського права, передбаченого нормами права інтелектуальної власності за ЦК України та Законом України «Про авторське ...
 • Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайлівна; Musychenko, Olha M.; Мусиченко, Ольга Михайловна (Миколаїв : Іліон, 2021)
  У монографії комплексно досліджується зрозумілість кримінального закону як його якісна властивість та аналізуються засоби її забезпечення, в результаті чого формулюється низка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення ...
 • Степанець, Юрій Леонідович; Stepanets, Yurii L. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Unknown author (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021)
  До Альманаху наукових праць увійшли матеріали, які присвячені проблематиці сучасного кримінального права. Автори наукових досліджень, якими виступили як відомі дослідники кримінально-правових проблем, так і молоді науковці, ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чорнозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V.; Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M. (Universidad del Zulia Maracaibo : Venezuela, 2020)
  The article is prepared for the purpose of publishing the results of scientific research obtained in the process of applying the taxonomic methodology for systematization of measures of legal influence. The methodology ...
 • Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Степанец, Юрий Леонидович; Stepanets, Yurii L. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Unknown author (Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020)
  До Альманаху наукових праць включені матеріали, які присвячені проблематиці сучасного кримінального права. Автори наукових робіт, якими виступили як відомі дослідники кримінально-правових ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds