Миколаївський навчально-науковий інститут права: Recent submissions

 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна (Одеса : Фенікс, 2023)
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Fasii, Bogdan V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Ткаля, Елена Викторовна; Tkalia, Olena V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Каплій, Олена Володимирівна; Каплій, О. В.; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Фасій, Богдан Володимирович (Одеса : Фенікс, 2017)
  У статті розглядаеться субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до ІТ-відносин, які регулюються нормами іншого законодавства.
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Левицький, Андрій Олегович; Левицький, А. О.; Левицкий, Андрей Олегович; Levytskyi, Andrii O.; Савицький, Андрій Якович; Савицький, А. Я.; Савицкий, Андрей Яковлевич; Savytskyi, Andrii Ya. (Hemisferios University, 2021)
  The importance of ensuring the right to housing during the pandemic Covid-19 and avoiding its negative impact on all spheres of human life is multifaceted. In particular, the least protected sections of the population, who ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Матвійчук, Аліна Вікторівна; Матвійчук, А. В.; Matviichuk, Alina V. (Одеса, 2018)
  У статті йдеться про проблеми регулювання реклами в соціальних мережах. Досліджено, що розвиток Інтернету в найближчому майбутньому перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, за яким будуть здійснюватися ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Височин, Дмитро Олександрович; Височин, Д. О.; Vysochyn, Dmytro O. (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021)
  У статті досліджується проблема протидії вживання допінгових речовин у спорті, та використання їх. Визначено відповідальність за вживання допінгу в Україні.
 • Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Tkalia, Olena V.; Ананьєва, Оксана Володимирівна; Ananieva, Oksana V.; Ананьєва, О. В. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Окреслено основні рівні протидії правопорушенням, такі як: загально-соціальний, спеціально-кримінологічний та кримінально-юстиційний. Розкрито поняття превенції кримінального правопорушення, превентивної діяльності поліції ...
 • Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Tkalia, Olena V. (Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019)
  У статті проаналізовані національні і міжнародні нормативно-правові акти, в яких закріплені принципи, ознаки та механізми протидії транснаціональній організованій злочинності. Також проаналізовані ознаки даного виду ...
 • Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Tkalia, Olena V. (Миколаїв : Іліон, 2017)
 • Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Tkalia, Olena V.; Догарєва, Юлія Сергіївна; Догарєва, Ю. С.; Doharieva, Yuliia S. (Миколаїв : Іліон, 2017)
 • Фасій, Богдан Володимирович (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються проблеми захисту прав на специфічні об'єкти інтелектуальної власності - комп'ютерні ігри в мережі Інтернет. Розглядається питання захисту авторських прав на комп'ютерні ігри. Аналізуються особливості ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Musychenko, Olha M. (Миколаїв : Іліон, 2017)
 • Фасій, Богдан Володимирович (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються окремі проблеми IT-договорів на розробку програмного забезпечення. Досліджується порівняльна характеристика agile, waterfall та out staff договору. Встановлено, що в залежності від конкретного кейсу ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The article is devoted to the consideration of the problem of legal regulation of relations on the provision of information security in the world. The author also raises questions of informational propaganda. The article ...