Козаченко Олександр Васильович

Козаченко Олександр Васильович

 

Recent Submissions

 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Сотула, Олександр Сергійович; Сотула, О. С.; Сотула, Александр Сергеевич; Sotula, Oleksandr S.; Бібленко, Василь Станіславович; Бібленко, В. С.; Библенко, Василий Станиславович; Biblenko, Vasyl S.; Гуляков, Костянтин Володимирович; Гуляков, К. В.; Гуляков, Константин Владимирович; Huliakov, Kostiantyn V.; Giulyakov, Kostiantyn; Березніков, Олександр Володимирович; Березніков, О. В.; Березников, Александр Владимирович; Bereznikov, Oleksandr V. (Universidad del Zulia, 2021)
  The aim of the article is found on the idea of measure as a substrate of criminal-legal influence. The publication proposes to consider the measure as a substrate of external forms of legal influence and ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чернозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V. (Editorial Primmate S. A. S.,, 2021)
  The main task of the article is to study a separate qualitative property criminal law its intelligibility. When solving the problem the definition of intelligibility of the criminal law taking into account genesis is ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чорнозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V.; Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M. (Universidad del Zulia Maracaibo : Venezuela, 2020)
  The article is prepared for the purpose of publishing the results of scientific research obtained in the process of applying the taxonomic methodology for systematization of measures of legal influence. The methodology ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Козаченко, О. В. (2016)
  В монографії, на підставі запропонованої дефініції кримінально-правового заходу, визначаються його змістовні ознаки, сукупність яких створюють можливість для розмежування заходів кримінально-правового впливу та заходів, ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2013)
  The necessity and the need for performing cultural-anthropological methodology in criminal-legal measures research, their genesis and implementation practice is reasoned. The reasonability of study of the phenomenon of law ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Харків : Право, 2014)
  У тезах на підставі доктринального визначення та генези інституту покарання досліджуються змістовні, суттєві та якісні властивості покарання як особливого виду кримінально-правового заходу. Вносяться пропозиції щодо ...
 • Козаченко, Олександр Олександрович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Одеса : Юридична література, 2005)
  У навчальному посібнику надано загальну характеристику міжнародного і національного законодавства, яке забезпечує боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Одеса : Юридична література, 2012)
  Досліджуються питання визначення змісту і структури системи заходів кримінально-правового впливу, який застосовується за умови вчинення кримінального правопорушення з позиції виділення культуро-антропологічних властивостей. ...
 • Козаченко, Олександр Олександрович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2012)
  Обґрунтовано доцільність застосування культуро-антропологічної методології в процесі дослідження правових реалій. Визначено внесок української філософської та юридичної думки минулого і сьогодення в ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2013)
  Досліджуються питання визначення змісту і структури системи заходів кримінально-правового впливу, який застосовується за умови вчинення кримінального правопорушення з позиції ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2009)
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2012)
  Стаття присвячена визначенню алгоритму застосування кримінально-правових заходів в умовах «багатоколійності» кримінально-правового впливу. На матеріалах кримінального провадження, здійсненого в Миколаївській області, ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2012)
  Досліджується вплив християнської моралі на засади формування сучасної системи кримінально-правових заходів, аналізуються визначальні принципи кримінальної відповідальності в умовах розбудови гуманного за змістом кримінального ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2014)
  В статті на підставі запропонованого культуро-антропологічного підходу досліджуються зразки української класичної літератури з метою встановлення відношення суспільства до застосовуваних кримінально-правових заходів впливу ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2013)
  Досліджуються питання визначення змісту і структури системи заходів кримінально-правового впливу, яка застосовується як за умови вчинення кримінального правопорушення, так і інших протиправних діянь. З метою забезпечення ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2012)
  Досліджуються змістовні властивості реституційно-компенсаційної функції кримінально-правових заходів в їх матеріальному та інтелектуально-вольовому прояві. Обґрунтовується доцільність нормативного визначення особливого ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (Одеса : Юридична література, 2013)
  На підставі запропонованого культуро-антропологічного підходу досліджено зразки української класичної літератури з метою встановлення відношення суспільства до застосовуваних кримінально-правових заходів ...
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2005)
 • Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2013)
  Досліджуються основні юридичні характеристики кримінально-правових заходів, передбачених санкціями окремих статей Особливої частини Кримінального кодексу України. Визначаються суттєві та змістовні особливості спеціальних ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds