Праці науковців університету

Праці науковців університету

Recent Submissions

 • Вайєр, Аліна Марленівна; Вайєр, А. М.; Вайер, Алина Марленовна; Vaiier, Alina M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  В Інтернеті як сформованому політичному інституті традиційна структура подачі семантичної інформації видозмінюється. Оскільки інформатизація і демократизація української держави є актуальним політичним завданням, простір ...
 • Хендель, Наталія Володимирівна; Хендель, Н. В.; Хендель, Наталия Владимировна; Khendel, Nataliia V.; Hendel, Nataliia (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті розглядаються організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я як координуючої універсальної організації. Встановлено, що створення Всесвітньої організації охорони знаменувало новий ...
 • Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія здоров’я» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до ...
 • Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Патопсихологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, ...
 • Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Диференціальна психологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки ...
 • Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія Public Relations» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань ...
 • Бедан, Вікторія Борисівна; Бедан, В. Б.; Бедан, Виктория Борисовна; Bedan, Viktoriia B. (Одеса, 2020)
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Іванова, А. В.; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проводиться теоретичний аналіз концепту нульової толерантності, особливостей та умов його застосування в сучасній державно-політичній практиці. Визначним напрямком дослідження є виявлення засад нульової толерантності ...
 • Короткий, Тимур Робертович; Короткий, Т. Р.; Korotkyi, Tymur R. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проаналізовано вплив космічної діяльності на розвиток міжнародного морського права, а саме інституту свобод відкритого моря та інституту охорони морського середовища. Досліджено відповідність практики захоронення ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Політична психологія" розроблено відповідно до навчального плану, складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, ...
 • Долінська, Л. В.; Короход, Я. Д. (Одеса : НУ «ОЮА», 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія праці» розроблено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки" ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Соціально-політичні процеси" розроблено відповідно до навчального плану. Складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки ...
 • Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проаналізований універсальний рівень правового регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин у рамках Організації Об’єднаних Націй. Досліджено положення «м’якого права» Організації Об’єднаних Націй у ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Nataliia S.; Havrysh, Nataliia (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Д. В.; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V.; Алексенцева-Тімченко, Катерина Сергіївна; Алексенцева-Тімченко, К. С.; Алексенцева-Тимченко, Екатерина Сергеевна; Aleksentseva-Timchenko, Kateryna S. (Мілан : Фонд якісної політики, 2019)
  У статті досліджено основні ідеологічні особливості практичної репрезентації проблеми релігійного вибору України у системі середньої освіти. Виявлено фактори, які впливають на інтерпретацію релігійного вибору України, ...
 • Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Vorobchuk, Andrey R.; Налуцишин, Віктор Володимирович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Виктор Владимирович; Nalutsyshyn, Viktor V.; Налуцишин, Володимир Вікторович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Владимир Викторович; Nalutsyshyn, Volodymyr V.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V. (Lifescience Global, 2020)
  The countries of the European Union (EU) are united, but above all, each country is autonomous. EU Member States have different legislation on criminal offences. The EU authorities have already suggested the possibility ...
 • Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, Андрій Вадимович; Андрейченко, А. В.; Андрейченко, Андрей Вадимович; Andreichenko, Andrii V.; Гарафонова, Ольга Іванівна; Гарафонова, О. І.; Гарафонова, Ольга Ивановна; Harafonova, Olha I.; Garafonova, O. I.; Маргасова, Вікторія Геннадіївна; Маргасова, В. Г.; Маргасова, Виктория Геннадиевна; Marhasova, Viktoriia H.; Marhasova, V. G.; Балла, Інна Володимирівна; Балла, І. В.; Балла, Инна Владимировна; Balla, Inna V. (Kharkiv institute SHEI «University of Banking», 2020)
  Досліджено особливості патентної охорони біотехнологічних винаходів як чинника трансформації національних економіко-правових процесів. Установлено, що умови для отримання патенту на біотехнологічні винаходи відрізняються ...
 • Кузнєцова, Тетяна Василівна; Кузнєцова, Т. В.; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Kuznietsova, Tetiana V. (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020)
  Стаття присвячена проблемі вияву мови ворожнечі в сучасних українських ЗМІ. Зокрема в роботі представлено результати проведеного протягом 2016-2018 рр. контент-аналізу одеських мас-медіа, що демонструє основні тенденції ...
 • Вишновецька, Світлана Василівна; Вишновецька, С. В.; Вишновецкая, Светлана Васильевна; Vyshnovetska, Svitlana V.; Мельник, Володимир Петрович; Мельник, В. П.; Мельник, Владимир Петрович; Melnyk, Volodymyr P. (ISPC, 2020)
  In the article, the authors considered the challenges for space law, which are created by the intensive development of production technologies of unmanned spacecrafts and space drones, as well as their use in the space ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Mazurenko, Svetlana (IEPDP, 2020)
  The article is devoted to the history of the emergence and formation of the institution of trust property in relation to various legal systems. The purpose of such a historical analysis of ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds