Оборотов Ігор Гариславович

Оборотов Ігор Гариславович

 

Recent Submissions

 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (Одеса : Юридична література, 2012)
  В статье анализируется каноническое (церковное) право и постулируется признание его самостоятельной правовой системой персонального характера. Исследование структуры канонико-правовой системы и наложение ...
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (2011)
  У статті розглядаються об'єктивні риси процесу правового розвитку, а також його суб'єктивне сприйняття. У суб'єктивному вимірі правовий розвиток постає у формах прогресу і регресу, в об'єктивному ...
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (2011)
  У статті стверджується, що час існування правової норми не є тотожним часу її життя і охоплює більш тривалий відрізок часу. Аналізується час існування нормативно-правового акта і стверджується, що в ньому слід виділяти ...
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (Миколаїв : Іліон, 2009)
  У статті пропонується використання у сфері церковного (канонічного) права категорії «канонічна правосуб'єктність» за аналогією з секулярним правом. Розглядається взаємозв'язок між категорією правосуб'єктності і свободою ...
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (Одеса : Юридична література, 2009)
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (Одеса : Юридична література, 2008)
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (Одеса : Юридична література, 2006)
 • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (Миколаїв : Іліон, 2009)
  В монографії здійснюється комплексне теоретико-правове дослідження проблеми співвідношення права й часу. Правовий час подається як невід’ємний атрибут правової реальності і має три форми: реальний, концептуальний і ...