Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація

Show simple item record

dc.contributor.author Качура, О. А.
dc.contributor.author Katchura, О. А.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-12-11T07:30:41Z
dc.date.available 2015-12-11T07:30:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Качура О. А. Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація / О. А. Качура // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 266-277. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3038
dc.description Качура О. А. Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація / О. А. Качура // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 266-277. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджено поняття та ознаки стадій адміністративно-реєстраційного провадження, а також проведена їх класифікація. Зокрема, проаналізовано підходи до визначення поняття «стадія адміністративно­-реєстраційного провадження», запропоновано авторське визначення цієї дефі­ніції. Виділено та досліджено ознаки стадій адміністративно­реєстраційного провадження: строк, логіку продовження послідовності операцій, якісні особливості кожної стадії (доцільність, ефективність), результат. Розглянуто наявні у літературі погляди на класифікацію елементів стадій адміністративно-­реєстраційного провадження. Доводиться, що кожному із видів адміністративних процедур державної реєстрації властиві свої особливості щодо стадійності, проте для всіх процедур повинні бути наявні основні (обов’язкові та факультативні) стадії. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject стадії адміністративно-реєстраційного провадження ru_RU
dc.subject адміністративні процедури державної реєстрації ru_RU
dc.subject стадии административно-регистрационного производства ru_RU
dc.subject административные процедуры государственной регистрации ru_RU
dc.subject stage of administrative and production registration ru_RU
dc.subject administrative procedure of state registration ru_RU
dc.title Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record