Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці

Show simple item record

dc.contributor.author Палинчак, М. М.
dc.contributor.author Палінчак, М. М.
dc.contributor.author Palinchak, M. M.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-12-11T13:05:33Z
dc.date.available 2015-12-11T13:05:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Палінчак М. М. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці / М. М. Палінчак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 166-172. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3051
dc.description Палінчак М. М. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці / М. М. Палінчак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 166-172. ru_RU
dc.description.abstract Проаналізоване правове регулювання державно­церковних відносин в Угорщині. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. Здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом. Виявлено, що на тлі широких суспільно­ політичних змін в Угорщині закладено нову демократичну партнерську фазу взаємовідносин між державою і церквою. Визначені пріоритетні напрями політики у сфері державно­церковних відносин, серед яких – сприяння релігійним організаціям у реалізації їхніх завдань. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject правове регулювання державно­церковних відносин в Угорщині ru_RU
dc.subject конституційні норми Угорщини ru_RU
dc.subject процедура реєстрації релігійних організацій ru_RU
dc.subject реституції церковного майна ru_RU
dc.subject взаємовідносини Угорщини з Ватиканом ru_RU
dc.subject взаємовідносини між державою і церквою ru_RU
dc.subject релігійні організації ru_RU
dc.subject правовое регулирование государственно­церковных отношений в Венгрии ru_RU
dc.subject конституционные нормы Венгрии ru_RU
dc.subject процедура регистрации религиозных организаций ru_RU
dc.subject реституция церковного имущества ru_RU
dc.subject взаимоотношение Венгрии с Ватиканом ru_RU
dc.subject взаи­моотношеня между государством и церковью ru_RU
dc.subject религиозные организации ru_RU
dc.subject legal regulation of public relations of the church in Hungary ru_RU
dc.subject Hungarian constitutional rules ru_RU
dc.subject the procedure of registration of religious organizations ru_RU
dc.subject restitution of church property ru_RU
dc.subject Hungary's relationship with the Vatican ru_RU
dc.subject the relationship between church and state ru_RU
dc.subject religious Organizations ru_RU
dc.title Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в Угорській республіці ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record