Кримінально-правові заходи : культуро-антропологічний вимір

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Козаченко, Олександр Васильович
dc.contributor.author Козаченко, Александр Васильевич
dc.contributor.author Kozachenko, Oleksandr V.
dc.date.accessioned 2015-12-11T14:12:45Z
dc.date.available 2015-12-11T14:12:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи : культуро-антропологічний вимір : монографія / Олександр Васильович Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 504 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3059
dc.description Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи : культуро-антропологічний вимір : монографія / Олександр Васильович Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 504 с. ru_RU
dc.description.abstract В монографії з використанням комплексної культуро-антропологічної методології досліджуються питання визначення, генезису, функціонування і практики застосування кримінально-правових заходів як цілісної системи. У процесі історико-правового дослідження кримінально-правового впливу, який забезпечується застосуванням заходів відповідної галузевої належності, пропонується застосування культурологічних критеріїв виділення типів кримінального права, а саме права премомодерну, модерну і постмодерну. Визначаються і досліджуються домінуючі функції як окремих кримінально-правових заходів, які характеризуються ознаками відповідальності, так і тих, яким такі ознаки не притаманні. Досліджуються питання особливостей застосування кримінально-правових заходів в умовах дії правових імунітетів і конкуренції кримінально-правових заходів. Монографія адресується науковцям, аспірантам, практикуючим юристам, студентам вищих навчальних закладів юридичного профілю та всім, хто цікавиться проблемами теорії і практики здійснення кримінально-правового впливу. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Миколаїв : Іліон ru_RU
dc.subject система кримінально-правових заходів ru_RU
dc.subject культуро-антропологічна методологія ru_RU
dc.subject кримінальне покарання ru_RU
dc.subject спеціальні кримінально-правові заходи ru_RU
dc.subject кара ru_RU
dc.subject реституційна функція кримінально-правових заходів ru_RU
dc.subject ефективність кримінально-правового впливу ru_RU
dc.subject система уголовно-правовых мер ru_RU
dc.subject культурно-антропологическая методология ru_RU
dc.subject уголовное наказание ru_RU
dc.subject специальные уголовно-правовые меры ru_RU
dc.subject наказание ru_RU
dc.subject реституционная функция уголовно-правовых мер ru_RU
dc.subject эффективность уголовно-правового воздействия ru_RU
dc.subject criminal law measures ru_RU
dc.subject cultural and anthropological methodology ru_RU
dc.subject criminal penalty ru_RU
dc.subject a special criminal law measures ru_RU
dc.subject punishment ru_RU
dc.subject restitution function of criminal law measures ru_RU
dc.subject efficiency of criminal and legal influence ru_RU
dc.title Кримінально-правові заходи : культуро-антропологічний вимір ru_RU
dc.type Book ru_RU


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию