Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я

Show simple item record

dc.contributor.author Співак, М. В.
dc.contributor.author Спивак, М. В.
dc.contributor.author Spivak, M. V.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-12-14T12:05:09Z
dc.date.available 2015-12-14T12:05:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Співак М. В. Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я / М. В. Співак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 45-59. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3069
dc.description Співак М. В. Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я / М. В. Співак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 45-59. ru_RU
dc.description.abstract У статті наголошується, що складна структура об’єкта дослідження зумовлює використання у політологічному дослідженні охорони здоров’я як загальнонаукових так і специфічних методологічних підходів. Вказується на те, що предметне поле політики охорони здоров’я збагачується під впливом різноманітних факторів, чим розширює дослідницький горизонт, змушуючи активно використовувати методологію пізнання соціальної сфери суспільства, дослідження складних соціальних систем і процесів. Зроблені висновки про те, що дослідження збереження здоров’я у політології міждисциплінарні і відображаються у їх інтеграції з іншими дисциплінами насамперед із соціологією, психологією, правом, економікою, державним управлінням тощо. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject політологічне дослідження охорони здоров’я ru_RU
dc.subject методологія пізнання соціальної сфери суспільства ru_RU
dc.subject политологическое исследование о здраво­охранении ru_RU
dc.subject методология познания социальной сферы общества ru_RU
dc.subject political research on health care ru_RU
dc.subject methodology of social knowledge society ru_RU
dc.title Методологічні засади дослідження політики збереження здоров'я ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record