Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства

Show simple item record

dc.contributor.author Сушко, А. І.
dc.contributor.author Сушко, А. И.
dc.contributor.author Sushko, A. I.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-12-14T12:48:35Z
dc.date.available 2015-12-14T12:48:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Сушко А. І. Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства / А. І. Сушко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 242-248. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3072
dc.description Сушко А. І. Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства / А. І. Сушко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 242-248. ru_RU
dc.description.abstract В статті розглянуто політичну культуру як фактор становлення сучасного громадянського суспільства. Дано огляд ідей і цінностей політичної культури розвинутих країн, які найбільш суттєво впливають на форму­вання демократичної політичної культури нашого суспільства. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject політична культура ru_RU
dc.subject демократична політична культура суспільства ru_RU
dc.subject политическая культура ru_RU
dc.subject становлення су­часного громадянського суспільства ru_RU
dc.subject становление гражданского общества ru_RU
dc.subject демократическая политическая культуры общества ru_RU
dc.subject political Culture ru_RU
dc.subject development of civil society ru_RU
dc.subject democratic political culture of the society ru_RU
dc.title Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record