Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн

Show simple item record

dc.contributor.author Челак, О. П.
dc.contributor.author Chelak, O. P.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-12-15T08:00:15Z
dc.date.available 2015-12-15T08:00:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Челак О. П. Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн / О. П. Челак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 211-219. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3078
dc.description Челак О. П. Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн / О. П. Челак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 211-219. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена з’ясуванню політологічного змісту регіональної політики сучасних країн Європи та України зокрема шляхом виявлення актуальності регіону як рівня управління просторовим розвитком сучасних держав, складових регіональної політики та її актуальності з огляду перене­сення акцентів сталого розвитку сучасних країн з державного на регіональний (локальний) рівень управління суспільством. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject регіональна політика ru_RU
dc.subject регіональна політика країн Європи та України ru_RU
dc.subject актуальність регіону ru_RU
dc.subject управління просторовим розвитком сучасних держав ru_RU
dc.subject перехід з державного на регіональний (локальний) рівень управління суспільством ru_RU
dc.subject региональная политика ru_RU
dc.subject региональная политика стран Европы и Украины ru_RU
dc.subject актуальность региона ru_RU
dc.subject управление пространственным развитием современных государств ru_RU
dc.subject переход с государственного на региональный (локальный) уровень управления обществом ru_RU
dc.subject regional policy ru_RU
dc.subject regional policy in Europe and Ukraine ru_RU
dc.subject the relevance of the region ru_RU
dc.subject management of spatial development of modern states ru_RU
dc.subject the transition from the state to the regional (local) level of management of the company ru_RU
dc.title Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record