Концепція економічного підходу до права

Show simple item record

dc.contributor.author Штуца, В. М.
dc.contributor.author Stutza, V. M.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-12-15T08:16:21Z
dc.date.available 2015-12-15T08:16:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Штуца В. М. Концепція економічного підходу до права / В. М. Штуца // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 59-66. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3079
dc.description Штуца В. М. Концепція економічного підходу до права / В. М. Штуца // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 59-66. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглянуті теореми Познера та Беккера щодо економічного аналізу права. Досліджені економічний позитивний і нормативний аналізи. Зазначено, що методи позитивної економічної теорії направлені на вивчення правових наслідків застосування права. Доведено, що нормативна економічна теорія, займається питаннями ефективності правового регулювання. Взаємопов’язаність економічної та правової систем обґрунтовується через неоінституціоналізм. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject теореми Познера та Беккера ru_RU
dc.subject економічний аналіз права ru_RU
dc.subject метод позитивної економічної теорії ru_RU
dc.subject нормативна економічна теорія ru_RU
dc.subject правове регулювання ru_RU
dc.subject взаємопов’язаність економічної та правової систем ru_RU
dc.subject неоінституціоналізм ru_RU
dc.subject теоремы Познера и Беккера ru_RU
dc.subject экономический анализ права ru_RU
dc.subject методы позитивной экономической теории ru_RU
dc.subject нормативная экономическая теория ru_RU
dc.subject правовое регулирование ru_RU
dc.subject взаимосвязь экономической и правовой систем ru_RU
dc.subject неоинституционализм ru_RU
dc.subject neoinstitutionalism ru_RU
dc.subject Theorem Posner and Becker ru_RU
dc.subject Economic Analysis of Law ru_RU
dc.subject methods of positive economics ru_RU
dc.subject standard economic theory ru_RU
dc.subject legal regulation ru_RU
dc.subject the relationship of economic and legal systems ru_RU
dc.title Концепція економічного підходу до права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record