Діагностика та прогнозування політичних криз

Show simple item record

dc.contributor.author Забеліна, Ірина Олегівна
dc.date.accessioned 2014-12-03T13:32:57Z
dc.date.available 2014-12-03T13:32:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/310
dc.description Забеліна І. О. Діагностика та прогнозування політичних криз / І. О. Забеліна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 219-225. ru_RU
dc.description.abstract В статті аналізуються актуальні питання діагностики та прогнозування політичних криз в сучасному політичну процесі. Дається поняття діагностики політичної кризи, окреслюються методики оцінки політичної кризи та дається їх загальна характеристика. Проводиться аналіз економічних методик визначення кризових ситуацій в економічній сфері життєдіяльності суспільства та визначається можливість їх застосування для виявлення та прогнозування виникнення криз в політичній сфері. ru_RU
dc.description.abstract This paper analyzes the relevant issues concerning the diagnosis and prognosis of political crises in modern political process. The concept of diagnosis of the political crisis is defined, methodology for assessing the political crisis is determined and their general characteristics are presented. The analysis of methods for determining the economic crises in the economic sphere of society is conducted and possibility of their use for detection and prediction of crises in the political sphere is determined. en
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject діагностика політичних криз ru_RU
dc.subject прогнозування політичних криз ru_RU
dc.subject сучасний політичний процес ru_RU
dc.subject методика оцінки кризи ru_RU
dc.subject диагностика политических кризисов ru_RU
dc.subject прогнозирование политических кризисов ru_RU
dc.subject современный политический процесс ru_RU
dc.subject методика оценки кризиса ru_RU
dc.subject diagnosis of political crises ru_RU
dc.subject prognosis of political crises ru_RU
dc.subject modern political process ru_RU
dc.subject methodology for assessing crisis ru_RU
dc.title Діагностика та прогнозування політичних криз ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record