Офіційне та неофіційне право : антропологічне дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Завальнюк, Володимир Васильович
dc.date.accessioned 2014-12-03T13:49:23Z
dc.date.available 2014-12-03T13:49:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/312
dc.description Завальнюк В. В. Офіційне та неофіційне право : антропологічне дослідження / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 12-21. ru_RU
dc.description.abstract В контексті сучасного антропологічного дискурсу досліджено проблематику офіційного та неофіційного права та сфери їх взаємодії. Охарактеризовано ознаки офіційного та неофіційного права. Виокремлено типи неофіційного права, одним з яких є тіньове право. Розглянуто три варіанти впливу тіньового права на офіційне: негативний, позитивний і прогресивний. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject антропологічний дискурс ru_RU
dc.subject офіційне право ru_RU
dc.subject неофіційне право ru_RU
dc.subject типи неофіційного права ru_RU
dc.subject тіньове право ru_RU
dc.subject сфера взаємодії права ru_RU
dc.subject антропологический дискурс ru_RU
dc.subject официальное право ru_RU
dc.subject неофициальное право ru_RU
dc.subject типы неофициального права ru_RU
dc.subject теневое право ru_RU
dc.subject сфера взаимодействия права ru_RU
dc.subject anthropological discourse ru_RU
dc.subject formal law ru_RU
dc.subject informal law ru_RU
dc.subject scope of cooperation of law ru_RU
dc.subject shadow law ru_RU
dc.subject types of informal law ru_RU
dc.title Офіційне та неофіційне право : антропологічне дослідження ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record