Політична реклама та політичний Паблік Рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин

Show simple item record

dc.contributor.author Бокач, В. М.
dc.contributor.author Bokach, V. M.
dc.date.accessioned 2015-12-22T14:16:40Z
dc.date.available 2015-12-22T14:16:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Бокач В. М. Політична реклама та політичний Паблік Рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин / В. М. Бокач // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 166-172. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3161
dc.description Бокач В. М. Політична реклама та політичний Паблік Рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин / В. М. Бокач // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 166-172. ru_RU
dc.description.abstract Політико-маркетингова комунікація розглядається як процес виробництва та передачі інформації цільовим групам, а також отримання зворотного зв’язку в межах певної політико-маркетингової програми. Відокремлені основні критерії формування політико-маркетингової стратегії у сучасних умовах, зокрема Україні. Показано, що політична реклама посідає особливе місце у системі політичного маркетингу та політико-маркетингової комунікації, здійснюючи значний вплив на формування громадської думки щодо суб’єктів політики. Вона органічно входить до інформаційно-комунікаційного комплексу політичного маркетингу, є достатньо ефективним інструментом залучення нових прихильників до певного суб’єкта політики та стимулювання громадян до активної політичної участі у певному напрямку, гармонізуючи політичні відносини. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Фенікс ru_RU
dc.subject політико-маркетингова комунікація ru_RU
dc.subject політико-маркетингові програми ru_RU
dc.subject політична реклама ru_RU
dc.subject політичний маркетинг ru_RU
dc.subject політико-маркетингова комунікація ru_RU
dc.subject громадська думка ru_RU
dc.subject інформаційно-комунікаційний комплекс політичного маркетингу ru_RU
dc.subject Паблік Рилейшнз ru_RU
dc.subject политико-маркетинговая коммуникация ru_RU
dc.subject политико-маркетинговые программы ru_RU
dc.subject политическая реклама ru_RU
dc.subject политический маркетинг ru_RU
dc.subject политико-маркетинговая коммуникация ru_RU
dc.subject общественное мнение ru_RU
dc.subject информационно-коммуникационный комплекс политического маркетинга ru_RU
dc.subject Паблик Рилейшнз ru_RU
dc.subject political and marketing communication ru_RU
dc.subject Political and marketing programs ru_RU
dc.subject political advertising ru_RU
dc.subject political marketing ru_RU
dc.subject political and marketing communication ru_RU
dc.subject public opinion ru_RU
dc.subject Information and Communications in political marketing ru_RU
dc.subject Public Relations ru_RU
dc.title Політична реклама та політичний Паблік Рилейшнз в контексті гармонізації політичних відносин ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record