Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту

Show simple item record

dc.contributor.author Колесник, Ю. М.
dc.contributor.author Kolesnik, Yu. M.
dc.date.accessioned 2015-12-25T09:31:28Z
dc.date.available 2015-12-25T09:31:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Колесник Ю. М. Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту / Ю. М. Колесник // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 233-239. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3202
dc.description Колесник Ю. М. Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту / Ю. М. Колесник // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 233-239. ru_RU
dc.description.abstract У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту (структурний, процедурний, транзитологічний, інституційний та інші), які дозволяють вивчити основні особливості та фактори політичної трансформації; проаналізувати ретроспективні особливості державно-управлінської специфіки; здатність чи нездатність політичної еліти до консенсусного типу політичної діяльності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Фенікс ru_RU
dc.subject аналіз політичного транзиту ru_RU
dc.subject політична трансформація ru_RU
dc.subject консенсусний тип політичної діяльності ru_RU
dc.subject анализ политического транзита ru_RU
dc.subject политическая трансформация ru_RU
dc.subject консенсусный тип политической деятельности ru_RU
dc.subject analysis of the political transition ru_RU
dc.subject political transformation ru_RU
dc.subject consensual type of political activity ru_RU
dc.title Сучасні теоретичні підходи до аналізу політичного транзиту ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record