Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом

Show simple item record

dc.contributor.author Трач, А. С.
dc.contributor.author Trach, А. S.
dc.date.accessioned 2015-12-28T08:59:57Z
dc.date.available 2015-12-28T08:59:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Трач А. С. Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом / А. С. Трач // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 154-162. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3236
dc.description Трач А. С. Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом / А. С. Трач // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 154-162. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемам концептуалізації пострадянських політичних трансформацій в Україні. Дано огляд співвідношення тенденцій до поліцентричності та моноцентричності політичного режиму. Проаналізовано еволюцію розстановки сил у владній еліті України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Фенікс ru_RU
dc.subject концептуалізація пострадянських політичних трансформацій в Україні ru_RU
dc.subject співвідношення тенденцій до поліцентричності та моноцентричності політичного режиму ru_RU
dc.subject розстановка сил у владній еліті України ru_RU
dc.subject концептуализация постсоветских политических трансформаций в Украине ru_RU
dc.subject соотношения тенденций к полицентричности и моноцентричности политического режима ru_RU
dc.subject расстановка сил во властной элите Украины ru_RU
dc.subject conceptualization of post-Soviet political transformations in Ukraine ru_RU
dc.subject relations trends polycentric and monocentric political regime ru_RU
dc.subject the balance of power in the power elite of Ukraine ru_RU
dc.title Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record