Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права

Show simple item record

dc.contributor.author Хряпченко, В. П.
dc.contributor.author Hryapchenko, V. P.
dc.date.accessioned 2015-12-28T10:31:29Z
dc.date.available 2015-12-28T10:31:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Хряпченко В. П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права / В. П. Хряпченко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 307-317. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3247
dc.description Хряпченко В. П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права / В. П. Хряпченко // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 307-317. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена генезису поглядів щодо критеріїв поділу системи права на галузі, аналізу сучасних розробок підстав галузеутворення та подальшого зростання кількості галузей в системі українського права з метою формування методологічного інструментарію для дослідження поняття, сутності та ознак комплексних галузей права. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса: Фенікс ru_RU
dc.subject поділ системи права на галузі ru_RU
dc.subject галузі в системі українського права ru_RU
dc.subject формування методологічного інструментарію для дослідження поняття, сутності та ознак комплексних галузей права ru_RU
dc.subject разделение системы права на отрасли ru_RU
dc.subject отрасли в системе украинского права ru_RU
dc.subject формирование методологического инструментария для исследования понятия, сущности и признаков комплексных отраслей права ru_RU
dc.subject the separation of the right to industry ru_RU
dc.subject industry in the Ukrainian law ru_RU
dc.subject the formation of methodological tools for the study of the concept, the essence and attributes of complex branches of law ru_RU
dc.title Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record