Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-12-28T15:41:01Z
dc.date.available 2015-12-28T15:41:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015 - 229 c. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3260
dc.description.abstract У збірнику містяться матеріали доповідей підготовлений за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, яка відбулася 26-27 грудня 2015р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Висвітлюються актуальні питання сучасного кримінального права України та інших країн, розвиток науки та закономірності практики у сфері призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу. Основна увага зосереджена на співвідношенні формальних та дискреційних засад при вирішенні питань пеналізаційного характеру, сформуванні концептів публічності і диспозитивності у доктрині кримінального права та практиці застосування кримінального закону, розробці новітніх підходів до розуміння сутності кримінального правопорушення та заходів кримінально-правового поводження і примусу із правопорушниками та пов’язаними із ними особами. Передбачення багатоколійності заходів реагування на кримінальні девіації із закріпленням арсеналу кримінально-правових мір як щодо проступку, так і злочину, конкретизації таких мір на рівні закону сприятиме «раціоналізації» кримінальної заборони та у цілому належному розвитку теорії кримінально-правового примусу. Результатом таких ініціатив має стати недопущення колізійності кримінально-правової матерії та усталення нової парадигми криміналізації суспільства у рамках вже існуючої кримінально-правової практики. Збірник розрахований на науковців та практичних працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також на всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасної юриспруденції.
dc.description.abstract Матеріали видано в авторській редакції. Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їхні наукові керівники, рецензенти, які рекомендували ці матеріали до друку.
dc.language.iso other ru_RU
dc.title Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу ru_RU
dc.title.alternative матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (26-27 грудня 2015 року, м. Одеса) ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record