Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-01-14T10:58:15Z
dc.date.available 2016-01-14T10:58:15Z
dc.date.issued 2012-12-10
dc.identifier.citation Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти : матеріали наук. студент. конф., присвяч. 15-річчю заснування НУ «ОЮА», 165-річчю Одеської школи права, Міжнародному дню захисту прав людини (м. Одеса, 10 груд. 2012 р.) [Електронний ресурс] / відпов. за вип. М. І. Пашковський ; упоряд. С. С. Андрейченко ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА», кафедра міжнар. права та міжнар. відносин. – Одесса : Фенікс, 2012. – 172 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-438-664-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3281
dc.description Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти : матеріали наук. студент. конф., присвяч. 15-річчю заснування НУ «ОЮА», 165-річчю Одеської школи права, Міжнародному дню захисту прав людини (м. Одеса, 10 груд. 2012 р.) [Електронний ресурс] / відпов. за вип. М. І. Пашковський ; упоряд. С. С. Андрейченко ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА», кафедра міжнар. права та міжнар. відносин. – Одесса : Фенікс, 2012. – 172 с. ru_RU
dc.description.abstract Матеріали наукової студентської конференції «Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти» присвячені актуальним проблемам захисту прав людини міжнародно-правовими засобами та питанням імплементації міжнародних стандартів прав людини в національне законодавство України. Представлені в збірнику матеріали конференції будуть корисними студентам юридичного профілю, а також усім, хто цікавиться питаннями захисту прав і свобод людини. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject права людини ru_RU
dc.subject міжнародне право ru_RU
dc.subject міжнародні стандарти прав людини ru_RU
dc.subject національне законодавство ru_RU
dc.subject імплементація міжнародних стандатів ru_RU
dc.subject права человека ru_RU
dc.subject международное право ru_RU
dc.subject международные стандарты прав человека ru_RU
dc.subject национальное законодательство ru_RU
dc.subject имплементация международных стандартов ru_RU
dc.subject human rights ru_RU
dc.subject international law ru_RU
dc.subject international standards of human rights ru_RU
dc.subject national law ru_RU
dc.subject implementation of the international standards ru_RU
dc.title Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти ru_RU
dc.title.alternative матеріали наук. студент. конф. (м. Одеса, 10 грудня 2012 р.) ru_RU
dc.type Dataset ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record