Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року)

Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року)

 

Recent Submissions

 • Kuzmin, Eduard Eduardovych; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмин, Эдуард Эдуардович (Одеса : Фенікс, 2012-11-02)
  Cybercrime is considered as one of the grates challenges of humanity today that is why it is obviously needed to be researched. Nowadays the number of crimes which are connected with computers is increasing instantly due ...
 • Янишин , М. Б.; Yanishin, M. B. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті вважає, що міжнародно-правова практика, незважаючи на наявність значної кількості труднощів, що виникають під час імплементації державами норм міжнародного права у національне законодавство, ...
 • Якубовская , Н. А.; Якубовська, Н. А.; Yakubovskaya, N. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статьи считает, что в доктрине международного права в ближайшее время появится однозначность относительно содержания международного права развития (МПР). В любом случае, дискуссии о МПР и его месте в системе ...
 • Шкраба , Ю. В.; Shkraba, Yu. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті робить висновок, що Комісія міжнародного права ООН відіграє доволі важливу роль у здійснюється прогресивного розвитку міжнародного права. У цілому діяльність Комісії міжнародного права оцінюється досить ...
 • Шинкарук , Т. Р.; Shynkaruk, T. R. (Одеса : Фенікс, 2012)
  На думку автора статті питання торгівлі людьми, є актуальною сьогодні тому, що в сучасну епоху глобалізації все більшої гостроти набуває питання транскордонної міграції. Перш за все тому, що це явище дало початок ще одному ...
 • Шилов, В. В.; Shilov, V. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статьи считает, что на основе «жёстких» для современной России нормативно-правовых актов, несомненно, стоят на повестке дня в РФ, так как все заявления о «борьбе с коррупцией», реформирования системы «образования» ...
 • Шепетенко , Л. А.; Sheptenko, L. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті вважає, що неурядові організації діють у сфері, що представляє міжнародний інтерес, який не пов’язаний з інтересом окремої особи, групи осіб чи ситуації у конкретній державі. Засновниками цих ...
 • Шарафутдинова , А. А.; Шарафутдінова , А. А.; Sharafutdinova, A. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Провозгласив себя демократическим, правовым и социальным государством, Украина тем самым взяла обязательство придержи- ваться требований международного содружества относительно равноправия граждан, в том числе по ...
 • Черепіна , С. О.; Черепина, С. О.; Cherepina, S. O. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статті робить висновок, що міжнародно-правові санкції (МПС) – це правомірні примусові заходи, які застосовують суб’єкти міжнародного права для припинення міжнародного правопорушення, відновлення прав потерпілих ...
 • Тимец , М. В.; Тімець, М. В.; Timets, M. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Необходимость выделения нации – субъекта международного права, по мнению автора статьи, продиктовано объективными требованиями динамики трансграничных процессов. Наделение нации правами соответствующего субъекта ...
 • Таранина, О. В.; Taranina, O. V.; Тараніна, О. В. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Международные нормы в области прав и свобод человека, по мнению автора, принято называть международными стандартами. Под этим термином ученые и практики подразумевают разнородные источники международного права (такие ...
 • Сыроед , Т. Л.; Сироїд, Т. Л.; Syroed, T. L. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Автор статьи считает, что закрепление принципа недискриминации в уставах международных органов уголовной юрисдикции является частным проявлением общей тенденции гуманизации международного права и призвано содействовать ...
 • Супрун , О. В.; Suprun, O. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Повноцінний захист права кожного на доступ до Інтернету з необхідністю, на думку автора статті, потребує його закріплення в багатосторонніх міжнародних договорах. При цьому важливо не лише зафіксувати це право, але і ...
 • Сторчак, Н. А.; Storchak, N. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Підсумовуючи аналіз положень міжнародних актів щодо правил призначення покарання у виді позбавлення волі, автор зазначає наступне. Застосування покарання у виді позбавлення волі (ув’язнення, тюремне ув’язнення) у ...
 • Скоров , В. В.; Skorov, V. V. (Одеса : Фенікс, 2012)
  Введение института двойного гражданства, по мнению автора статьи, с одной стороны является гарантией интересов государства, с другой стороны, оно становится важной гарантией для соотечественников – приобретая гражданство ...
 • Синкевич, Р. І.; Синкевич, С. И.; Sinkevich, S. I. (Одеса : Фенікс, 2012)
  На думку автора статті, бурхливий розвиток суміжних галузей в міжнародному праві, призведе до накопичення масштабного масиву корисної інформації, що дасть змогу більш конкретно та більш обгрунтованіше визначити правовий ...
 • Сердюк , М. К.; Serdyuk, M. K. (Одеса : Фенікс, 2012)
  По мнению автора статьи, сегодня особенной актуальности приобретает положение о субъектах международной аренды и их регулировании. Так, если участником международной аренды должны быть только государства, то возникает ...
 • Семків , С. Р.; Семкив, С. Р.; Semkiv, S. R. (Одеса : Фенікс, 2012)
  На думку автора статті, судовий прецедент - таке рішення державного судового органу, що приймається за зразок при розгляді аналогічних справ у майбутньому. В усьому світі зміст і значення судового прецеденту полягає в ...
 • Славинская , И. А.; Славінська, І. А.; Slavinskaya, I. A. (Одеса : Фенікс, 2012)
  В практическом плане, по мнению автора статьи, наиболее остро стоит проблема гармонизации международного и внутреннего права. Гармонизация содействует совершенствованию внутреннего права и обеспечивает ...
 • Севостьянова , Н. І.; Севостьянова , Н. И.; Sevostyanova, N. І. (Одеса : Фенікс, 2012)
  В ходы праці над статтею автор дійшов висновку, що матеріально–правове регулювання відносин власності неможливе без належного забезпечення судовими органами реалізації процесуальних гарантій судового контролю, до якого ...

View more