Питання уніфікації регулювання обігу цінних паперів в міжнародному приватному праві

Show simple item record

dc.contributor.author Виговський, О. I.
dc.contributor.author Выговский, О. И.
dc.contributor.author Vygovskyy, O. I.
dc.date.accessioned 2016-02-03T18:21:12Z
dc.date.available 2016-02-03T18:21:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Виговський О. І. Питання уніфікації регулювання обігу цінних паперів в міжнародному приватному праві / О. І. Виговський // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). - Одеса, 2010. - С. 289-292. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3377
dc.description Виговський О. І. Питання уніфікації регулювання обігу цінних паперів в міжнародному приватному праві / О. І. Виговський // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). - Одеса, 2010. - С. 289-292. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті аналізує результати процесу уніфікації регулювання цінних паперів у міжнародному приватному праві, слід підкреслити, що висвітлені нами питання потребують подальшої розробки на науковому рівні та детального врегулювання на рівні національного законодавства, адже запропоновані шляхи вирішення колізійної проблеми щодо цінних паперів є скоріше запрошенням до дискусії, аніж остаточним рішенням. Особлива увага в цьому контексті має приділятися вивченню ключових положень вищевказаних конвенцій у сфері транскордонного обігу цінних паперів, оскільки обидва документи закладають засади принципово нової концепції регулювання бездокументарних цінних паперів, а приєднання до них Україною вимагатиме ретельного перегляду існуючого нормативного масиву у цій сфері та адаптації відповідних національних правових інститутів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject уніфікація регулювання цінних паперів ru_RU
dc.subject міжнародне приватне право ru_RU
dc.subject транскордонний обіг цінних паперів ru_RU
dc.subject регулювання бездокументарних цінних паперів ru_RU
dc.subject унификация регулирования ценных бумаг ru_RU
dc.subject международное частное право ru_RU
dc.subject трансграничный оборот ценных бумаг ru_RU
dc.subject регулирование бездокументарных ценных бумаг ru_RU
dc.subject harmonization of securities regulation ru_RU
dc.subject private international law ru_RU
dc.subject cross-border securities turnover ru_RU
dc.subject regulation of uncertificated securities ru_RU
dc.title Питання уніфікації регулювання обігу цінних паперів в міжнародному приватному праві ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record