Особливості регламентації морської війни

Show simple item record

dc.contributor.author Желтобрюхова, О. I.
dc.contributor.author Желтобрюхова, О. И.
dc.contributor.author Zheltobryuhova, O. I.
dc.date.accessioned 2016-02-06T07:51:47Z
dc.date.available 2016-02-06T07:51:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Желтобрюхова О. І. Особливості регламентації морської війни / О. І. Желтобрюхова // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). - Одеса, 2010. - С. 233-235. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3415
dc.description Желтобрюхова О. І. Особливості регламентації морської війни / О. І. Желтобрюхова // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). - Одеса, 2010. - С. 233-235. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті зазначає, що на морську війну розповсюджують свої дії основні норми сухопутної війни, у тому числі норми про засоби та методи сухопутної війни, про режим хворих і поранених, мирне населення тощо. Разом з тим морська війна має свою специфіку і свої правила. Ці особливості і розкриваються у статті. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject внутрішні морські води ru_RU
dc.subject норми сухопутної війни ru_RU
dc.subject морська війна ru_RU
dc.subject територіальні води (територіальне море) ru_RU
dc.subject відкрите море ru_RU
dc.subject екіпаж військово-морських суден ru_RU
dc.subject комбатанти в морській війні ru_RU
dc.subject береговий обслуговуючий персонал ru_RU
dc.subject каперство ru_RU
dc.subject підводна війна ru_RU
dc.subject Правила про дії підводних човнів щодо торговельних суден у воєнний час ru_RU
dc.subject морська блокада ru_RU
dc.subject внутренние морские воды ru_RU
dc.subject нормы сухопутной войны ru_RU
dc.subject морская война ru_RU
dc.subject териториальные воды ( териториальное море ) ru_RU
dc.subject открытое море ru_RU
dc.subject экипаж военно-морских кораблей ru_RU
dc.subject комбатанты в морской войне ru_RU
dc.subject береговой обслуживающий персонал ru_RU
dc.subject каперство ru_RU
dc.subject подводная война ru_RU
dc.subject Правила действий подводных судов относительно торговых суден в военное время ru_RU
dc.subject морская блокада ru_RU
dc.subject internal sea waters ru_RU
dc.subject rules of land warfare ru_RU
dc.subject naval war ru_RU
dc.subject territorial waters (territorial sea) ru_RU
dc.subject open sea ru_RU
dc.subject Naval ships crew ru_RU
dc.subject combatants in the naval war ru_RU
dc.subject Coast staff ru_RU
dc.subject privateering ru_RU
dc.subject submarine warfare ru_RU
dc.subject submarines action rules regarding merchant ships in time of war ru_RU
dc.subject naval blockade ru_RU
dc.title Особливості регламентації морської війни ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record