Правове регулювання положення з радіоактивними відходами в Європейському Союзі

Show simple item record

dc.contributor.author Магда, А. В.
dc.contributor.author Magda, A. V.
dc.date.accessioned 2016-02-07T08:02:42Z
dc.date.available 2016-02-07T08:02:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Магда А. В. Правове регулювання положення з радіоактивними відходами в Європейському Союзі / А. В. Магда // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010. - С. 344-346. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3446
dc.description Магда А. В. Правове регулювання положення з радіоактивними відходами в Європейському Союзі / А. В. Магда // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010. - С. 344-346. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті досліджує правове регулювання поводження з радіоактивними від- ходами в Європейському Союзі, яке здійснюється в рамках регулювання повод- ження з відходами, що є невід’ємною частиною правового регулювання навко- лишнього середовища, а також в рамках прийняття актів Євратома, котрі присвячені безпеці перевезення та поводження з радіоактивними відходами. Для першого рівня регулювання характерним є встановлення загальних принципів і норм поводження з радіоактивними відходами, які є одним з класів небезпечних відходів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject правове регулювання положення з радіоактивними відходами в Європейському Союзі ru_RU
dc.subject правового регулювання навколишнього середовища ru_RU
dc.subject акти Євратома ru_RU
dc.subject безпека перевезення та поводження з радіоактивними відходами ru_RU
dc.subject правовое регулирование положения с радиоактивными отходами в Европейском Союзе ru_RU
dc.subject правовое регулирование окружающей среды ru_RU
dc.subject акты Евроатома ru_RU
dc.subject безопасность перевозки и поведения с радиоактивными отходами ru_RU
dc.subject legal regulation of the situation of radioactive waste in the European Union ru_RU
dc.subject legal environmental regulation ru_RU
dc.subject Euratom acts ru_RU
dc.subject transport and behavior of radioactive waste safety ru_RU
dc.title Правове регулювання положення з радіоактивними відходами в Європейському Союзі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record