Зміни в цивілізаційних пріоритетах та життєвих цінностях міської трудящої молоді України у 1990-2000-ні роки

Show simple item record

dc.contributor.author Голубовська, Л. Р.
dc.contributor.author Голубовская, Л. Р.
dc.contributor.author Golubovskaja, L.
dc.date.accessioned 2016-02-09T13:51:00Z
dc.date.available 2016-02-09T13:51:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Голубовська Л. Р. Зміни в цивілізаційних пріоритетах та життєвих цінностях міської трудящої молоді України у 1990-2000-ні роки / Л. Р. Голубовська // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 166- 171. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3535
dc.description Голубовська Л. Р. Зміни в цивілізаційних пріоритетах та життєвих цінностях міської трудящої молоді України у 1990-2000-ні роки / Л. Р. Голубовська // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 166- 171. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject цивілізаційні цінності міської молоді кінця 90-хроків ХХ ст. ru_RU
dc.subject структура дозвілля молоді ru_RU
dc.subject спосіб життя та здоров'я молоді ru_RU
dc.subject цивилизационные ценности городской молодежи конца 90-х годов ХХ в. ru_RU
dc.subject структура свободного времени молодежи ru_RU
dc.subject образ жизни и здоровье молодежи ru_RU
dc.subject civilizational values of urban youth of the late 90-ies of XX century. ru_RU
dc.subject the structure of the free time of youth ru_RU
dc.subject lifestyle and health of young people ru_RU
dc.title Зміни в цивілізаційних пріоритетах та життєвих цінностях міської трудящої молоді України у 1990-2000-ні роки ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record