Міжнародне усиновлення: міжнародно-правове регулювання та можливі ризики порушення прав дитини

Show simple item record

dc.contributor.author Чернеютє, К. В.
dc.contributor.author Чернеюте, К. В.
dc.contributor.author Cherneuyte, K. V.
dc.date.accessioned 2016-02-10T07:28:02Z
dc.date.available 2016-02-10T07:28:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Чернеютє К. В. Міжнародне усиновлення: міжнародно-правове регулювання та можливі ризики порушення прав дитини / К. В. Чернеютє // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010.- С. 321-323. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3548
dc.description Чернеютє К. В. Міжнародне усиновлення: міжнародно-правове регулювання та можливі ризики порушення прав дитини / К. В. Чернеютє // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010.- С. 321-323. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що процес усиновлення є тривалим. Законодавство більшості країн чітко не визначає час, протягом якого має відбуватись усиновлення. Юридичним фактом усиновлення стає після прийняття відповідного рішення суду. На думку автора, враховуючи важливість етапу, що передує факту юридичного усиновлення, слід регламентувати тимчасове проживання дитини у сім’ї майбутніх усиновлювачів. Це тимчасове проживання у тому числі й у сім’ях іноземців (під час канікул, літнього відпочинку або зустрічі, побачення). Це буде ефективним засобом запобігання скасування рішень про усиновлення, зменшить випадки «повернення» дитини назад до дитячого будинку. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject міжнародне усиновлення ru_RU
dc.subject «фіктивне» усиновлення ru_RU
dc.subject порушення прав дитини ru_RU
dc.subject сім’я ru_RU
dc.subject право дитина на виховання в сім’ї ru_RU
dc.subject международное усыновление ru_RU
dc.subject "фиктивное" усыновление ru_RU
dc.subject нарушение прав ребенка ru_RU
dc.subject семья ru_RU
dc.subject право ребенка на воспитание в семье ru_RU
dc.subject international adoption ru_RU
dc.subject "Fictitious" adoption ru_RU
dc.subject violation of the rights of the child ru_RU
dc.subject a family ru_RU
dc.subject the child's right to grow up in a family ru_RU
dc.title Міжнародне усиновлення: міжнародно-правове регулювання та можливі ризики порушення прав дитини ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record