Правовий статус Омбудсмана в Європейському Союзі

Show simple item record

dc.contributor.author Гречаний , В. А.
dc.contributor.author Grechanyy, V. A.
dc.date.accessioned 2016-02-13T10:57:24Z
dc.date.available 2016-02-13T10:57:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Гречаний В. А. Правовий статус Омбудсмана в Європейському Союзі / В. А. Гречаний // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 630-633. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3636
dc.description Гречаний В. А. Правовий статус Омбудсмана в Європейському Союзі / В. А. Гречаний // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 630-633. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті констатує, що Омбудсман здійснює свої функції повністю незалежно. При виконанні своїх обов’язків він не запитує й не приймає інструкції ні від якого уряду, інституту, органу або установи. Протягом строку здійснення своїх функцій Омбудсман не може займатися ніякою іншою професійною діяльністю, оплачуваною чи ні. Європейський парламент, постановляючи за допомогою регламентів за своєю власною ініціативою відповідно до спеціальної законодавчої процедури, після одержання висновку Комісії й зі схвалення Ради, встановлює статус і загальні умови здійснення функцій Омбудсмана. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject статус і загальні умови здійснення функцій Омбудсмана ru_RU
dc.subject Європейський парламент ru_RU
dc.subject правовий статус Омбудсмана в Європейському Союзі ru_RU
dc.subject Європейський омбудсман ru_RU
dc.subject орган публічної влади Співтовариства ru_RU
dc.subject статус и общие условия определения функций омбудсмана ru_RU
dc.subject Европейский парламент ru_RU
dc.subject правовой статус омбудсмана в Европейском Союзе ru_RU
dc.subject Европейский омбудсман ru_RU
dc.subject орган публичной власти Сообщества ru_RU
dc.subject status and the general conditions of the definition of the functions of the ombudsman ru_RU
dc.subject The European parliament ru_RU
dc.subject Ombudsman's legal status in the European Union ru_RU
dc.subject The European Ombudsman ru_RU
dc.subject public authorities Community authority ru_RU
dc.title Правовий статус Омбудсмана в Європейському Союзі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record