Принципи міжнародного податкового права

Show simple item record

dc.contributor.author Джох , Р. В.
dc.contributor.author Joh, R. V.
dc.date.accessioned 2016-02-13T11:49:32Z
dc.date.available 2016-02-13T11:49:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Джох Р. В. Принципи міжнародного податкового права / Р. В. Джох // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 501-503. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3639
dc.description Джох Р. В. Принципи міжнародного податкового права / Р. В. Джох // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 501-503. ru_RU
dc.description.abstract В умовах сучасних процесів формування, на думку автора статті, перетворення економік багатьох держав, дотримання принципів міжнародного податкового права відіграє надзвичайно велику роль в організації співробітництва, в дотриманні прав та свобод, в уникненні небажаних податкових явищ, створює передумови для пошуку орієнтирів стратегічного розвитку у процесі євроінтеграції, максимального зближення і гармонізації приватних і публічних інтересів для підтримки громадянської єдності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject міжнародне податкове право ru_RU
dc.subject недискримінація в податковій сфері ru_RU
dc.subject міждержавні економічні відносини ru_RU
dc.subject зовнішньоекономічна діяльность держави ru_RU
dc.subject великі фінансові втрати у вигляді недоотримання бюджетом значної частини доходів внаслідок таких негативних явищ як подвійне оподаткування ru_RU
dc.subject принцип податкового суверенітету ru_RU
dc.subject подвійне оподаткування ru_RU
dc.subject принцип співробітництва ru_RU
dc.subject боротьба з ухиленням від податків ru_RU
dc.subject международного налоговое право ru_RU
dc.subject недискриминация в налоговой сфере ru_RU
dc.subject межгосударственные экономические отношения ru_RU
dc.subject внешнеэкономическая деятельность государства ru_RU
dc.subject огромные финансовые потери в виде недополучения бюджетом значительной части доходов вследствие двойного налогообложения ru_RU
dc.subject принцип налогового суверенитета ru_RU
dc.subject двойное налогообложение ru_RU
dc.subject принцип сотрудничества ru_RU
dc.subject борьба с уклонением от налогов ru_RU
dc.subject International tax law ru_RU
dc.subject non-discrimination in the tax area ru_RU
dc.subject interstate economic relations ru_RU
dc.subject foreign economic activities of the state ru_RU
dc.subject huge financial losses in the form of a shortfall in budget revenues due to a significant part of the double taxation ru_RU
dc.subject tax sovereignty principle ru_RU
dc.subject double taxation ru_RU
dc.subject the principle of cooperation ru_RU
dc.subject the fight against tax evasion ru_RU
dc.title Принципи міжнародного податкового права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record