Деякі аспекти виконавчого провадження за участю іноземних фізичних та юридичних осіб

Show simple item record

dc.contributor.author Калінін , Р. С.
dc.contributor.author Калинин, Р. С.
dc.contributor.author Kalinin, R. S.
dc.date.accessioned 2016-02-13T12:44:30Z
dc.date.available 2016-02-13T12:44:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Калінін Р. С. Деякі аспекти виконавчого провадження за участю іноземних фізичних та юридичних осіб / Р. С. Калінін // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 454-457. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3641
dc.description Калінін Р. С. Деякі аспекти виконавчого провадження за участю іноземних фізичних та юридичних осіб / Р. С. Калінін // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 454-457. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті констатує, що згідно Конституції України, іноземці та особи без грома- дянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject теоретичні і практичні аспекти статусу іноземців ru_RU
dc.subject особливості виконавчого провадження за участю іноземних громадян та юридичних осіб ru_RU
dc.subject національний правовий режим ru_RU
dc.subject теоретические и практические аспекты статуса иностранца ru_RU
dc.subject особенности исполнительного производства с участием иностранных граждан и юридических лиц ru_RU
dc.subject национальный правовой режим ru_RU
dc.subject theoretical and practical aspects of the alien status ru_RU
dc.subject especially enforcement proceedings involving foreign individuals and legal entities ru_RU
dc.subject national legal regime ru_RU
dc.title Деякі аспекти виконавчого провадження за участю іноземних фізичних та юридичних осіб ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record