Добровільне обмеження суверенітету прибережних держав як концептуальна основа права проходу по міжнародних ріках

Show simple item record

dc.contributor.author Самойленко, Є. А.
dc.contributor.author Самойленко, Е. А.
dc.contributor.author Samoilenko, E. A.
dc.date.accessioned 2016-02-16T10:28:18Z
dc.date.available 2016-02-16T10:28:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Самойленко Є. А. Добровільне обмеження суверенітету прибережних держав як концептуальна основа права проходу по міжнародних ріках / Є. А. Самойленко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 512-516. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3698
dc.description Самойленко Є. А. Добровільне обмеження суверенітету прибережних держав як концептуальна основа права проходу по міжнародних ріках / Є. А. Самойленко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 512-516. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що в розрізі навігаційного використання річкового стоку доконаним фактом представляється існування тенденції до трансформації поняття суверенітету прибережної держави, яка продиктована необхідністю поваги відповідних прав інших держав, особливо прирічкових. При цьому право навігації по визначеній ділянці міжнародного річкового шляху, яке вони набувають за присутності певних підстав, для даної окремо взятої прирічкової країни є суверенним. Транстериторіальність міжнародної ріки, з однієї сторони, породжує потребу обмеження територіального суверенітету прибережних держав при судноплавному використанні належних їм частин ріки суднами інших прибережних країн, а з другої – зумовлює таке обмеження щодо цих держав у разі досягнення згоди щодо навігації по їх водній території суден неприбережних держав. Подібного роду ущемлення прирічкових суверенів ґрунтуються на відповідних локальних угодах та міжнародноправових звичаях. Вищезазначене й визначає юридичну природу права проходу по міжнародних ріках. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject добровільне обмеження суверенітету прибережних держав ru_RU
dc.subject право вільного проходу по міжнародних ріках ru_RU
dc.subject навігаційне використання річкового стоку ru_RU
dc.subject транстериторіальність міжнародної ріки ru_RU
dc.subject локальні угоди та міжнародноправові звичаї ru_RU
dc.subject міжнародне річкове право ru_RU
dc.subject добровольное ограничение суверенитета прибрежных государств ru_RU
dc.subject voluntary restriction of the sovereignty of coastal States ru_RU
dc.subject право свободного прохода по международным рекам ru_RU
dc.subject the right of free passage on international rivers ru_RU
dc.subject навигационное использования речного стока ru_RU
dc.subject navigational use of river flow ru_RU
dc.subject транстерриториальность международной реки ru_RU
dc.subject trans territoriality international river ru_RU
dc.subject локальные соглашения и международно-правовые обычаи ru_RU
dc.subject local agreements and international legal practices ru_RU
dc.subject внутрішні води ru_RU
dc.subject внутренние воды ru_RU
dc.subject inland waters ru_RU
dc.subject международное речное право ru_RU
dc.subject international fluvial law ru_RU
dc.title Добровільне обмеження суверенітету прибережних держав як концептуальна основа права проходу по міжнародних ріках ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record