Міжнародно-правове регулювання мирного використання ядерної енергії

Show simple item record

dc.contributor.author Сельська , В. В.
dc.contributor.author Сельская, В. В.
dc.contributor.author Selskaya, V. V.
dc.date.accessioned 2016-02-16T13:15:27Z
dc.date.available 2016-02-16T13:15:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Сельська В. В. Міжнародно-правове регулювання мирного використання ядерної енергії / В. В. Сельська // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 561-564. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3702
dc.description Сельська В. В. Міжнародно-правове регулювання мирного використання ядерної енергії / В. В. Сельська // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 561-564. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що регулювання питань забезпечення охорони навколишнього середовища в ході ядерної діяльності на універсальному і регіональному рівнях проходить по різному. На універсальному рівні охоплюється ширше коло регулюємихсуб’єктів. МАГАТЕ діє на універсальному рівні і не дивлячись на необов’язковий характер актів які приймаються цією організацією, грає велику роль в сфері регулювання ядерної діяльності. Органи Євроатомачасто посилаються на результати роботи МАГАТЕ з регулювання у вказаних областях. Необхідно наладити більш тісну взаємодію між цими двома організаціями, організовувати спільні наради для обговорення актуальних питань і проблем, щоб не було лише одного «запозичення норм». ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject мирне використання ядерної енергії ru_RU
dc.subject охорона навколишнього середовища в ході ядерної діяльності ru_RU
dc.subject міжнародно-правові засоби забезпечення збереження навколишнього середовища ru_RU
dc.subject досягнення екологічної безпеки при мирному використанні ядерної енергії ru_RU
dc.subject Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (МАГАТЕ) ru_RU
dc.subject Європейське співтовариство по атомній енергії (Євроатом) ru_RU
dc.subject мирное использование ядерной энергии ru_RU
dc.subject охрана окружающей среды в ходе ядерной деятельности ru_RU
dc.subject protection of the environment in the course of nuclear activities ru_RU
dc.subject the peaceful use of nuclear energy ru_RU
dc.subject международно-правовые средства обеспечения сохранности окружающей среды ru_RU
dc.subject international legal means of ensuring environmental integrity ru_RU
dc.subject достижения экологической безопасности при мирном использовании ядерной энергии ru_RU
dc.subject achieve environmental security in the peaceful uses of nuclear energy ru_RU
dc.subject Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ) ru_RU
dc.subject The International Atomic Energy Agency (IAEA) ru_RU
dc.subject Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) ru_RU
dc.subject European Atomic Energy Community (Euratom) ru_RU
dc.title Міжнародно-правове регулювання мирного використання ядерної енергії ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record