Окремі питання посилення громадського контролю (нагляду) за державними закупівлями

Show simple item record

dc.contributor.author Сошников, А. О.
dc.contributor.author Soshnikov, A. O.
dc.contributor.author Сошникова , Ю. О.
dc.contributor.author Soshnikova, Yu. O.
dc.date.accessioned 2016-02-16T14:50:08Z
dc.date.available 2016-02-16T14:50:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Сошников А. О., Сошникова Ю. О. Окремі питання посилення громадського контролю (нагляду) за державними закупівлями / А. О. Сошников, Ю. О. Сошникова // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 484-486. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3708
dc.description Сошников А. О., Сошникова Ю. О. Окремі питання посилення громадського контролю (нагляду) за державними закупівлями / А. О. Сошников, Ю. О. Сошникова // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 484-486. ru_RU
dc.description.abstract На думку авторів статті створення громадського консультативно-дорадчого органу при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, в формі громадської експертної ради, дозволить посилити громадський контроль (нагляд) у сфері державних закупівель під час прийняття рішень, в тому числі щодо розробки законодавчих змін, а також сприятиме усвідомленню громадянами можливості впливу на реалізацію державної політики в відповідній галузі. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject громадський контроль (нагляд) за державними закупівлями ru_RU
dc.subject громадський консультативно-дорадчий орган ru_RU
dc.subject громадська експертна рада ru_RU
dc.subject механізм удосконалення громадського контролю у сфері державних закупівель ru_RU
dc.subject вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню ru_RU
dc.subject общественный контроль (надзор) за государственными закупками ru_RU
dc.subject public control (supervision) of the public procurement ru_RU
dc.subject общественный консультативно-совещательный орган ru_RU
dc.subject public advisory body ru_RU
dc.subject Public advisory council ru_RU
dc.subject общественная экспертный совет ru_RU
dc.subject механизм совершенствования общественного контроля в сфере государственных закупок ru_RU
dc.subject improve the mechanism of public control in the field of public procurement ru_RU
dc.subject свободный доступ ко всей информации о государственных закупках, подлежащей обнародованию ru_RU
dc.subject free access to all information on public procurement to be made public ru_RU
dc.title Окремі питання посилення громадського контролю (нагляду) за державними закупівлями ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record