Гармонізація та уніфікація норм ЄС в сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Show simple item record

dc.contributor.author Ярошевська, Т. В.
dc.contributor.author Ярошевская, Т. В.
dc.contributor.author Yaroshevskaya, T. V.
dc.contributor.author Ярошевська , Я. С.
dc.contributor.author Ярошевская, Я. С.
dc.contributor.author Yaroshevskaya, Y. S.
dc.date.accessioned 2016-02-17T10:05:10Z
dc.date.available 2016-02-17T10:05:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ярошевська Т. В., Ярошевська Я. С. Гармонізація та уніфікація норм ЄС в сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг / Т. В. Ярошевська, Я. С. Ярошевська // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 581-584. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3729
dc.description Ярошевська Т. В., Ярошевська Я. С. Гармонізація та уніфікація норм ЄС в сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг / Т. В. Ярошевська, Я. С. Ярошевська // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 581-584. ru_RU
dc.description.abstract На думку авторок статті , на сьогодні на рівні ЄС врегульовано лише два основ- них об’єкти, що є правовими засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг – товарні знаки та географічні зазначення. Гармонізація національних норм у сфері охорони прав на товарний знак для країн-членів ЄС мала велике значення. По-перше, до початку гармонізації національні норми мали явні відмінності, що перешкоджало вільному рухові товарів і послуг та порушувало умови конкуренції. По-друге, оскільки права на ви- користання товарного знаку мали єдину дію на всій території ЄС, товарний знак ЄС став першим єдиним позначенням, який застосовувався всіма країнами-членами. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг ru_RU
dc.subject товарні знаки та географічні зазначення ru_RU
dc.subject гармонізація національних норм у сфері охорони прав на товарний знак для країн-членів ЄС ru_RU
dc.subject умови конкуренції ru_RU
dc.subject средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг ru_RU
dc.subject means of individualization of participants of civil turnover, goods and services ru_RU
dc.subject товарные знаки и географические указания ru_RU
dc.subject trademarks and geographical indications ru_RU
dc.subject гармонизация национальных норм в сфере охраны прав на товарный знак для стран-членов ЕС ru_RU
dc.subject harmonization of national rules on the protection of trademark rights for the EU member states ru_RU
dc.subject условия конкуренции ru_RU
dc.subject competition conditions ru_RU
dc.title Гармонізація та уніфікація норм ЄС в сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record