Схожість соціальної природи і механізмів катування, кровної помсти та тероризму

Show simple item record

dc.contributor.author Замула , А. Ю.
dc.contributor.author Zamula, A. Yu.
dc.date.accessioned 2016-02-17T10:39:16Z
dc.date.available 2016-02-17T10:39:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Замула А. Ю. Схожість соціальної природи і механізмів катування, кровної помсти та тероризму / А. Ю. Замула // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 439-442. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3731
dc.description Замула А. Ю. Схожість соціальної природи і механізмів катування, кровної помсти та тероризму / А. Ю. Замула // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 439-442. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що проблема криміналізації суспільно небезпечних діянь по праву вважається однією з фундаментальних проблем теорії кримінального права, вирішенню якої було присвячено значну кількість робіт, які містять різні точки зору про те, які саме критерії повинні бути покладені в основу криміналізації діянь. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject катування ru_RU
dc.subject кровна помста ru_RU
dc.subject тероризм ru_RU
dc.subject кримінальне право ru_RU
dc.subject міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом ru_RU
dc.subject избиение ru_RU
dc.subject beating ru_RU
dc.subject кровная вражда ru_RU
dc.subject feud ru_RU
dc.subject терроризм ru_RU
dc.subject terrorism ru_RU
dc.subject уголовное право ru_RU
dc.subject criminal law ru_RU
dc.subject международное сотрудничество в борьбе с терроризмом ru_RU
dc.subject international cooperation in the fight against terrorism ru_RU
dc.title Схожість соціальної природи і механізмів катування, кровної помсти та тероризму ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record