Проблемні аспекти діяльності Організації Об'єднаних Націй щодо врегулювання збройних конфліктів

Show simple item record

dc.contributor.author Бачинський , М. В.
dc.contributor.author Бачинский, М. В.
dc.contributor.author Bachinskiy, M. V.
dc.date.accessioned 2016-02-18T10:11:28Z
dc.date.available 2016-02-18T10:11:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Бачинський М. В. Проблемні аспекти діяльності Організації Об'єднаних Націй щодо врегулювання збройних конфліктів / М. В. Бачинський // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 357-360. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3742
dc.description Бачинський М. В. Проблемні аспекти діяльності Організації Об'єднаних Націй щодо врегулювання збройних конфліктів / М. В. Бачинський // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 357-360. ru_RU
dc.description.abstract На думку автора статті, бажано б створити міжнародний судовий або дорадчий орган при ООН, який би розглядав справи про відповідальність держав у військових конфліктах. Необхідно запровадити презумпцію обов’язкової відповідальності для всіх суб’єктів міжнародного права, які тим чи іншим чином опинились в осередку збройного конфлікту, крім миротворчих сил ООН. Також зловживання правом «вето» з боку постійних членів Ради Безпеки неодноразово призводило до неможливості вирішувати гострі міжнародні кризи та конфлікти. Отже, дана система заходів, на його думку, допоможе ефективніше врегульовувати наведені проблемні аспекти щодо збройних конфліктів. Однак, перед тим, як ухвалювати міжнародні договори з данного питання, треба насамперед реформувати ООН, яка знаходиться, на мою думку, як і міжнародне право, в кризовому стані. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject врегулювання збройних конфліктів ru_RU
dc.subject урегулирование вооруженных конфликтов ru_RU
dc.subject settlement of armed conflicts ru_RU
dc.subject Організація Об'єднаних Націй ru_RU
dc.subject Организация Объединенных Наций ru_RU
dc.subject United Nations ru_RU
dc.subject миротворчі операції з врегулювання збройних конфліктів (як міжнародних так і внутрішніх) під егідою ООН ru_RU
dc.subject миротворческие операции по урегулированию вооруженных конфликтов (как международных так и внутренних) под эгидой ООН ru_RU
dc.subject peacekeeping operations on the settlement of armed conflicts (both international and domestic), under the auspices of the UN ru_RU
dc.subject взаємодія ООН з впливовими регіональними військовими та політичними структурами для безпосереднього проведення операцій ru_RU
dc.subject взаимодействие ООН с влиятельными региональными военными и политическими структурами для непосредственного проведения операций ru_RU
dc.subject UN interaction with influential regional military and political structures to direct operations ru_RU
dc.subject забезпечення рівного відношення до сторін конфлікту ru_RU
dc.subject обеспечение равного отношения к сторонам конфликта ru_RU
dc.subject ensure equal treatment of the parties to the conflict ru_RU
dc.subject створення гуманітар них зон з метою захисту мирного населення ru_RU
dc.subject создание гуманитарных зон с целью защиты мирного населения ru_RU
dc.subject creating humanitarian zones to protect the civilian population ru_RU
dc.title Проблемні аспекти діяльності Організації Об'єднаних Націй щодо врегулювання збройних конфліктів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record