Профілактика насильства в сім'ї : проблеми і перспективи

Show simple item record

dc.contributor.author Туляков Вячеслав Олексійович
dc.contributor.author Туляков Вячеслав Алексеевич
dc.contributor.author Tulyakov V. A.
dc.date.accessioned 2016-02-19T21:52:23Z
dc.date.available 2016-02-19T21:52:23Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Туляков В. О. Профілактика насильства в сім'ї : проблеми і перспективи / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. О. Баймуратов (заст. голов. ред.), Р. Л. Біла [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2003. – Вип.18. – С. 764 - 769. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3763
dc.description Туляков В. О. Профілактика насильства в сім'ї : проблеми і перспективи / В. О. Туляков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. О. Баймуратов (заст. голов. ред.), Р. Л. Біла [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2003. – Вип.18. – С. 764 - 769. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject насильство в сім'ї ru_RU
dc.subject попередження злочинності ru_RU
dc.subject основи демократичної держави ru_RU
dc.subject профілактика насильства в сім'ї ru_RU
dc.subject кризові центри ru_RU
dc.subject захисний припис ru_RU
dc.subject насилие в семье  ru_RU
dc.subject предупреждение преступности ru_RU
dc.subject основы демократического государства  ru_RU
dc.subject профилактика насилия в семье ru_RU
dc.subject кризисные центры  ru_RU
dc.subject защитное предписание ru_RU
dc.subject violence in family ru_RU
dc.subject crime prevention ru_RU
dc.subject the foundations of a democratic state ru_RU
dc.subject prevention of family violence ru_RU
dc.subject crisis centers ru_RU
dc.subject protective order ru_RU
dc.title Профілактика насильства в сім'ї : проблеми і перспективи ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record