Інформаційна відкритість як загальна вимога функціонування демократичних політичних систем

Show simple item record

dc.contributor.author Ярова, Л. В.
dc.contributor.author Яровая, Л. В.
dc.contributor.author Jarovaja, L.
dc.date.accessioned 2016-02-22T08:11:31Z
dc.date.available 2016-02-22T08:11:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ярова Л. В. Інформаційна відкритість як загальна вимога функціонування демократичних політичних систем / Л. В. Ярова // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 118-122. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3790
dc.description Ярова Л. В. Інформаційна відкритість як загальна вимога функціонування демократичних політичних систем / Л. В. Ярова // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 118-122. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject інформаційна відкритість ru_RU
dc.subject демократична політична система ru_RU
dc.subject рівні інформаційної відкритості ru_RU
dc.subject информационная открытость ru_RU
dc.subject демократическая политическая система ru_RU
dc.subject уровни демократической открытости ru_RU
dc.subject information openness ru_RU
dc.subject democratic political system ru_RU
dc.subject demographic openness levels ru_RU
dc.title Інформаційна відкритість як загальна вимога функціонування демократичних політичних систем ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record