Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного конституціоналізму

Show simple item record

dc.contributor.author Крусян, Анжеліка Романівна
dc.contributor.author Крусян, Анжелика Романовна
dc.contributor.author Krusjan, Anzhelika
dc.date.accessioned 2016-02-28T16:49:03Z
dc.date.available 2016-02-28T16:49:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Крусян А. Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного конституціоналізму / А. Р. Крусян // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 125-136. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3825
dc.description Крусян А. Р. Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного конституціоналізму / А. Р. Крусян // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 125-136. ru_RU
dc.description.abstract Конституційна свобода виражається в існуванні сфери особистої свободи від будь- яких незаконних (неконституційний) обмежень і втручань органів державної влади і інших соціальних суб'єктів. Категорія конституційної свободи — законне закріплення належного законного статусу особи, що забезпечує свободу для діяльності в політичній, економічній, духовній і іншій сферах свободи особи і свободи від свавільного втручання у всі ці сфери. Constitutional freedom is expressed in the existence of the sphere of individual freedom of a person from any inlegal (unconstitutional) restrictions and interventions from public authority and other social subjects. The provision of constitutional freedom is the legal fixing of the proper legal status of a person, that provides freedom for the activity in political, economic, spiritual and other spheres of individual freedom and freedom from self-willed interference in all these spheres. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject конституціоналізм ru_RU
dc.subject свобода ru_RU
dc.subject конституційна свобода людини ru_RU
dc.subject особиста свобода ru_RU
dc.subject конституційно-правовий статус ru_RU
dc.subject конституционализм   ru_RU
dc.subject свобода ru_RU
dc.subject конституционная свобода человека ru_RU
dc.subject личная свобода ru_RU
dc.subject конституционно-правовой статус ru_RU
dc.subject Constitutionalism ru_RU
dc.subject freedom ru_RU
dc.subject Constitutional freedom of a person ru_RU
dc.subject individual freedom ru_RU
dc.subject Constitutional legal status ru_RU
dc.title Конституційно-правова свобода людини як мета сучасного конституціоналізму ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record