Нетудихатка Олег Юрійович

Show simple item record

dc.contributor.author Єленич, С. І.
dc.contributor.editor Афанасьєва, М. В.
dc.contributor.editor Солодухіна, М. М.
dc.contributor.editor Іванійчук, Т. Ю.
dc.date.accessioned 2016-03-01T08:31:39Z
dc.date.available 2016-03-01T08:31:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Нетудихатка Олег Юрійович : біобібліографічний покажчик / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: М. В. Афанасьєва, M. М. Солодухіна, Т. Ю. Іванійчук ; НУ ОЮА, наук. б-ка. — Одеса : Юрид. л-ра, 2015. — 132 с., 8 с. фотогр. — (Серія «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» ; вип. 23). ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-419-236-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3854
dc.description Нетудихатка Олег Юрійович : біобібліографічний покажчик / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: М. В. Афанасьєва, M. М. Солодухіна, Т. Ю. Іванійчук ; НУ ОЮА, наук. б-ка. — Одеса : Юрид. л-ра, 2015. — 132 с., 8 с. фотогр. — (Серія «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» ; вип. 23). ru_RU
dc.description.abstract Біобібліографічний покажчик підготовлено до 80-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» Олега Юрійовича Нетудихатки. Покажчик містить нарис про життя та діяльність О. Ю. Нетудихатки, хронологічний перелік друкованих наукових праць, матеріали про життєвий шлях, наукову, науково-дослідну, інноваційну та навчально-педагогічну діяльність О. Ю. Нетудихатки. При підготовці видання використано фонди наукової бібліотеки НУ ОЮА та бібліотек м. Одеси, інформація та матеріали особистого архіву О. Ю. Нетудихатки. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Скорочення слів вживається згідно з чинними стандартами (ДСТУ 3582:2013, ГОСТ 7.12-93). Віднайдені публікації систематизовано за хронологічним принципом. Матеріал у межах року розташований за алфавітом. Для книг, які знаходяться у фонді НБ НУ ОЮА, дається шифр зберігання. Повнотекстові версії документів, включених до покажчика, містять посилання на адреси сайтів, де їх можна знайти, використовуючи пошукову систему. У першу чергу це стосується документів, розміщених в електронному архіві НУ ОЮА. Відбір закінчено у січні 2015 року. Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було опрацьовано de visu. Видання, не переглянуті de visu, відмічено астериском (*). Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика назв друкованих праць, покажчика імен, переліку періодичних і продовжуваних видань та списку абревіатур. Видання призначено для науковців, студентів, юридичної громадськості та укладачів біографічних довідників, енциклопедій тощо. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.relation.ispartofseries "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія";
dc.subject юридическая библиография ru_RU
dc.subject биобиблиография ru_RU
dc.subject Олег Юрійович Нетудихатка ru_RU
dc.subject юридична біобібліографія ru_RU
dc.subject криміналістика ru_RU
dc.subject судова медицина ru_RU
dc.title Нетудихатка Олег Юрійович ru_RU
dc.title.alternative біобібліографічний покажчик ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record