Сидоренко Олена Михайлівна

Сидоренко Олена Михайлівна

 

Recent Submissions

 • Сидоренко, Олена Михайлівна; Сидоренко, Елена Михайловна; Sidorenko, Elena (2016)
  Право та мораль чинять суттєвий вплив на поведінку особи. Право та мо- раль як соціальні норми є основними регуляторами найважливіших суспільних від- носин у демократичному громадянському суспільстві. Моральні засади ...
 • Сидоренко, Олена Михайлівна; Сидоренко, Елена Михайловна; Sidorenko, Olena M. (2014)
  У статті доводиться, що на рівні індивідуальної правосвідомості догма існує як ситуативний феномен. Зазначене виявляє себе у контексті правових відносин. Догма права є і реляційною, оскільки її актуалізація ...
 • Сидоренко, Олена Михайлівна; Сидоренко, Елена Михайловна; Sidorenko, Olena M. (2014)
  У статті запропоновано виділяти вузький та широкий підходи до розуміння догми права. Стверджується, що догма права безпосередньо пов’язана одночасно з фактичним, нормативним та унікальним. Обґрунтовано, що ...
 • Сидоренко, Олена Михайлівна; Сидоренко, Елена Михайловна; Sidorenko, Olena M. (2014)
  Стаття присвячена встановленню особливостей вираження догми права на рівні юридичної практики та усієї системи правових комунікацій. У статті проаналізовані основні напрямки використання догми права та догматичного методу ...
 • Сидоренко, Олена Михайлівна; Сидоренко, Елена Михайловна; Sidorenko, Olena M. (2014)
  У статті сформовано та представлено основні положення некласичної теорії догми права. В контексті цієї теорії догма права сприймається як структурний зріз правової реальності. Зроблено висновок, що ...
 • Сидоренко, Олена Михайлівна; Сидоренко, Елена Михайловна; Sidorenko, Olena M. (2014)
  Ключовими характеристиками догми права, що зумовлюють її стабільність та стійкість є нормативність, а гнучкість і плинність – ситуативність та релятивність. Традиційно догма права розглядається виключно в контексті ...