Формування концепції справедливого судового розгляду: взаємодія міжнародного та національного права

Show simple item record

dc.contributor.author Луценко , О. О.
dc.contributor.author Lutsenko, O. O.
dc.date.accessioned 2016-03-07T06:15:21Z
dc.date.available 2016-03-07T06:15:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Луценко О. О. Формування концепції справедливого судового розгляду: взаємодія міжнародного та національного права / О. О. Луценко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 284-286. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3969
dc.description Луценко О. О. Формування концепції справедливого судового розгляду: взаємодія міжнародного та національного права / О. О. Луценко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 284-286. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що незважаючи на національно–правове походження концепція справедливого судового розгляду набула визнання і поширення у національних правових системах завдяки її формалізації через міжнародні договори та правозастосовні акти міжнародних судових (чи квазісудових) органів. Насамперед Європейський Суд з прав людини – це спеціальний орган, який уповноважений здійснювати контроль за дотриманням основних прав і свобод людини. Проте, виходячи з прецедентної практики Європейського суду з прав людини щодо України, правосуддя не може вважатися прозорим та доступним для людини, судова система не відповідає вимогам судочинства і не забезпечує достатні процесуальні гарантії, рішення суддів не виконуються належним чином тощо. Тому для забезпечення належної судової системи потрібно, на думку автора, створити умови для прозорої діяльності судової влади, удосконалити систему виконання судових рішень, запровадити ефективні механізми надання державної допомоги, а найголовніше – це визнання права на справедливий судовий розгляд як міжнародного стандарту прав людини. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject концепція справедливого судового розгляду ru_RU
dc.subject концепция справедливого судебного рассмотрения ru_RU
dc.subject the concept of a fair trial ru_RU
dc.subject прозора діяльность судової влади ru_RU
dc.subject прозрачная деятельность судебной власти ru_RU
dc.subject transparent functioning of the judicial power ru_RU
dc.subject міжнародні стандарти з прав людини ru_RU
dc.subject международные стандарты по правам человека ru_RU
dc.subject international human rights standards ru_RU
dc.title Формування концепції справедливого судового розгляду: взаємодія міжнародного та національного права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record